Dalende trend woninginbraken in Soest

6 april 2019
Het aantal woninginbraken in de gemeente Soest is afgelopen periode merkbaar afgenomen. In de maand maart was er ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder een daling van 60 procent. Over het eerste kwartaal van 2019 was er ten opzichte van een jaar eerder een daling van 48 procent.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
De daling van het aantal woninginbraken is in heel Nederland merkbaar. Het CCV (centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) publiceerde dit al eerder. Tegelijk is dit een risico, want door een dalende trend verslapt de aandacht voor het onderwerp. Dit kan betekenen dat het aantal woninginbraken binnen de kortste keren weer zal stijgen.

Trots op de politie
Toch is de daling in Soest zeker wel iets om trots om te zijn. Want Soest doet het goed als je kijkt naar omliggende gemeenten.

In Utrecht (stad) daalde het aantal inbraken in maart t.o.v. een jaar eerder met 20 procent en in gemeente Amersfoort was er juist sprake van een stijging van 48 procent.

Er is wellicht reden om trots te zijn op het politieteam Bunschoten, Eemnes, De Bilt, Baarn, Soest. In gemeente Bilthoven daalde het aantal inbraken in maart t.o.v. een jaar eerder met 50 procent, in gemeente Baarn met 41 procent en in Eemnes en Bunschoten zijn er in maart 2019 helemaal geen inbraken gemeld wat voor die gemeenten dus zelfs voor een daling van 100 procent zorgt. Bedankt politie Soest! (team Bunschoten, Eemnes, De Bilt, Baarn en Soest)

Trots op burgers
Bij Buurtwacht Soest is afgelopen jaar continu doorgewerkt, bijvoorbeeld met de Buurtwacht Soest App. Op dit moment zitten er alleen in deze App meer dan 1200 deelnemers welke met één druk op de knop gewaarschuwd kunnen worden bij verdachte situaties. Recent verwijderden we in deze App zo’n 500 slapende accounts welke in onze telling dus al niet meer meegenomen zijn. Eind december telden we ook de deelnemers in de WhatsApp groepen en dat waren er toen ongeveer 1900. Hoewel deze niet in aantallen zijn op te tellen is het toch redelijk om te veronderstellen dat we met Buurtwacht Soest al snel 2500 mensen verspreid over heel de gemeente Soest kunnen alarmeren.

Hoewel burgernet (als voorbeeld) vermoedelijk een groter bereik heeft maken wij wel een verschil doordat bij ons de deelnemers zelf hun verdachte situaties kunnen melden. Dus we zijn ook trots op alle deelnemers die zich hebben aangemeld en met elkaar onze gemeente veilig willen houden.

Oproep
Laten we alert blijven om in tijden dat de criminaliteit weer zou gaan stijgen direct te handelen. Stimuleer je buren en vrienden in gemeente Soest om zich ook aan te melden bij Buurtwacht Soest.

Nu de zomermaanden er weer aankomen en veel mensen misschien weer wat vaker of langer met vakantie gaan kunnen de inbraakcijfers zomaar weer toe gaan nemen. In de zomer kunnen ook het aantal insluipingen toenemen waarbij men zomaar even je woning binnenloopt om je kostbaarheden die bijvoorbeeld op tafel liggen of in je tas zitten mee te nemen.

En laten we met elkaar behalve waakzaam ook nuchter en weldenkend blijven.

‘Bij ons in de straat letten wij op de vreemde maar weten wij wel wie er woont in de straat hoe goed kennen wij in de straat onze buren. hoe vreemd blijft een buur als je nooit met hem praat’

Citaat van stadsdichter Gerard Wortel:
Facebook publicatie 26 januari 2019

Congres buurtpreventie initiatieven

13 oktober 2018
Vandaag was Buurtwacht Soest aanwezig bij het landelijke congres Buurtpreventie in Bergschenhoek. Met dank aan de organisatie buurttoezicht Lansingerland en gemeente Lansingerland. Op 16 mei 2017 vond een soortgelijk congres plaats onder het thema ‘digitale buurtpreventie en domotica’. Opvallend  is dat het initiatief voor dit landelijk congres deze keer georganiseerd werd op initiatief van buurttoezicht Lansingerland met als belangrijkste te doel om te komen tot een betere samenwerking en problemen waar initiatieven in het hele land mee te maken hebben aan te pakken. Gelijktijdig kan van elkaar geleerd worden door de onderwerpen die juist goed gaan verder uit te bouwen.

Aanleiding
De invulling van buurtpreventie initiatieven verschillen per gemeente en soms ook per initiatief. Gastsprekers gaven presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens het congres werden ervaringen uitgewisseld.

Invulling
De dagvoorzitter was Tweede Kamerlid Chris van Dam, welke de leiding van het congres oppakte nadat burgemeester drs. Pieter van de Stadt de aanwezigen hartelijk had toegesproken namens zichzelf en zijn collega’s in het land. De burgemeester gaf aan dat het logisch is dat er Buurttoezicht is. Citaat: ‘Het is uw en onze buurt. De veiligheid op straat is iets waar we met elkaar iets aan kunnen doen. Burgers nemen initiatief, waarbij deze mogen verwachten dat de overheid hen ondersteunt.’

Gastsprekers gaven presentaties over uiteenlopende onderwerpen.

Presentaties en onderzoeken
Van de politie was Landelijk Projectleider/coördinator Woninginbraak Nationale Politie, Sybren van der Velden, aanwezig. Hij gaf een toelichting over Visie burgerparticipatie. De eerste stappen van de participatieladder ‘informeren, raadplegen en adviseren’ zijn redelijk bekend, maar ook ‘coproduceren en meebeslissen’ zijn belangrijke onderdelen van burgerparticipatie.  In een coproductie werken burgers en beleidsmedewerkers samen aan een beleidsvoorstel voor een bepaald onderwerp dat als advies aan de bewindslieden wordt voorgelegd. In de praktijk blijkt dat er zelden sprake is van coproductie en van meebeslissen is vrijwel nooit sprake. Belangrijk is dat de burger eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit houd o.a. in dat burgers zelfredzaam zijn en moeten samenwerken. De rol van de overheid is dat deze moet ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van samenwerken is wederkerigheid. Hiermee wordt de relatie bedoeld waarbij prestatie beantwoord wordt met een tegengift. Burgers verwachten van de overheid resultaat terug van hun inspanningen. Informeren en betrekken van burgers zijn een belangrijke basis voor wederkerigheid.

Onderzoeker dr. Vasco Lub presenteerde uitkomsten van zijn onderzoeken naar buurtpreventie en wijkveiligheid. Hoe ontwikkelt buurtpreventie zich in Nederland? Waar komt het vandaan? Hoe moeten de overheid en politie omgaan met al die plotseling signalerende en meldende burgers? Buurtpreventie draagt bij aan veiligheid. O.a. als afschrik effect als voldoende massa wordt gemaakt. Actieve Buurtpreventiegroepen zorgen ervoor dat er minder gelegenheden zijn om misdrijven te plegen en buurtpreventie kan drempelverlagend werken waarbij burgers bereikt kunnen worden die zelf de stap naar de politie niet zouden maken. Heeft buurtpreventie alleen positieve effecten? Er zijn voldoende punten van kritiek te benoemen welke aandacht nodig hebben.

Tijdens een presentatie van TNO over technologische en maatschappelijke trends kregen we een inkijkje in ontwikkelingen in Amerika met als belangrijkste boodschap: ‘Je kunt niet meer zomaar wegkomen met enorme misdaden. Er zijn mensen die meekijken’.

Gastsprekers
Behalve de presentaties waarover in vier groepen verder werd gediscussieerd waren er nog meer sprekers uitgenodigd. Jan Niessen van stichting WABP met een verwijzing naar de WaakSamen App (nog niet in Soest te gebruiken), Vincent Kokke die een toelichting gaf over de behoefte aan Buurtpreventie Plus en Tim van Belkom van de Veiligebuurt App. Waar in het verleden soms te vaak aandacht was voor de 10% waarin de verschillende App’s van elkaar verschillen wordt de focus meer en meer verlegd naar de gebieden waar raakvlakken zijn en waar verschillende initiatieven elkaar blijven versterken. Wel blijft er een spanningsveld tussen initiatieven welke WhatsApp als middel gebruiken en alternatieve Apps.

Buurtpreventie Plus
Iedereen heeft het wel eens. Het onderbuikgevoel, wat je ook een niet pluis signaal kunt noemen. Het heeft geen directe raakvlakken met buurtpreventie initiatieven welke zich concentreren op veiligheid in de Buurt, maar door een veranderende leefomgeving en toenemende verwachting op zelfredzaamheid blijven ouderen en hulpbehoevenden langer in de buurt wonen. Niet iedereen kan even goed meedoen met de digitale wereld. Hulpbehoevenden kunnen in toenemende mate in de problemen komen als er onvoldoende aandacht is voor hun situatie. Als buurtprevent kun je een gevoel van onbehagen beter doorgeven aan de officiële instanties dan het gevoel te negeren. Je hoeft zelf de witte jas niet aan te trekken, maar jouw melding kan het verschil maken doordat tijdig ingegrepen kan worden en de situatie van een hulpbehoevende buutbewoner op tijd bekend wordt bij instanties die daar iets mee kunnen doen.

Conclusies
Hoewel het trekken van conclusies na een congres niet eenvoudig is werden de belangrijkste zaken wel samengevat. Via een panel welke was samengesteld uit de verschillende discussiegroepen werden de belangrijkste aandachtspunten nog eens doorgenomen. Waar is behoefte aan en op welke punten is hulp nodig vanuit de overheid. Buurtpreventie werkt, maar goede samenwerking is hierbij wel nodig. In het bijzonder de waarschuwing om vooral uit te kijken voor situaties waarbij bedoeld of onbedoeld een persoon via social media wordt als dader wordt aangemerkt. Zelfs via een onschuldig bericht waarbij slechts een auto (merk, kleur en eerste letter(s) van een kenteken) wordt genoemd kan de postbezorger die deze auto rijdt door dit bericht enorm in de problemen komen. Duidelijk was dat er gewerkt moet worden aan samenwerking. Het beleid dat gemeenten en politie voeren in verschillende gemeenten verschilt enorm. Er zijn stappen te maken welke genomen moeten worden, zowel aan de kant van de overheid om meer te doen op het gebied van wederkerigheid als de kant van de burgers om eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen. N.a.v. het congres wordt door de organisatie een verslag gemaakt waarna de belangrijkste vervolgstappen worden bepaald. De conclusie van vandaag: Er moet een vervolg komen!

Heel Soest, Eén App!

5 september 2018

Heel Soest, Eén App
Een jaar geleden begonnen we met de Buurtwacht Soest App. Met ruim 1400 gebruikers en interactie met de WhatsApp groepen is de App inmiddels een succes.

We hebben een kort filmpje gemaakt waarmee je een indruk krijgt hoe je met de App een melding kunt maken en hoe andere deelnemers kunnen reageren.

Alle inwoners van Soest en Soesterberg kunnen meedoen. Door interactie via de App is het effect groot waarbij de App over de grenzen van door beheerders bedachte (WhatsApp) groepen heen functioneert. In de App kun je aangeven voor welke wijken je alarmberichten als notificatie wilt ontvangen. Doordat je via de App de berichten voor heel Soest kunt lezen werkt de App erg preventief.

Privacy
Privacy van deelnemers en de afscherming van de persoonskenmerken die we via alarmberichten ontvangen vinden we belangrijk. Als je meedoet bepaal je zelf onder welke naam je voor andere deelnemers zichtbaar wilt zijn. Persoonskenmerken in alarmberichten worden alleen gedeeld met deelnemers met een bekend adres die nadrukkelijk hebben aangegeven in te stemmen met het privacy statement van Buurtwacht Soest. Bij alarmmeldingen die naar gebruikers verzonden worden is geen afzender zichtbaar. Alleen beheerders weten bij wie een melding vandaan komt en via een opgestelde en door alle beheerders getekende conformiteitsverklaring is overeengekomen hoe beheerders met de ontvangen gegevens omgaan. Privacy van alle deelnemers staat op nummer 1 en ontvangen signalementen worden slechts gebruikt binnen het doel van Buurtwacht Soest.

Heel soest, Eén App!

De Buurtwacht Soest App

24 juli 2018

De Buurtwacht Soest App
Vanaf 5 september 2017 kan de de Buurtwacht Soest App gedownload worden. Nu zijn we ruim 10 maanden verder en zijn er 1380 mensen verspreid over heel de gemeente Soest die zich via de App hebben geregistreerd.

In de App kunnen mensen aangeven voor welke wijken ze alarmberichten als notificatie willen ontvangen. Voor informatie (prikbord) en burgernet zijn aparte groepen aanwezig. Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze notificatie willen ontvangen als er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Gebruikers en wijken
Het aantal personen die de App gebruiken groeit. Ook zonder actieve promotie groeit het aantal gebruikers nog steeds. Hieronder ook een overzicht van de deelnemers over de verschillende wijken. Van 660 gebruikers is het huisadres niet bekend en die zijn in het overzicht dan ook niet opgenomen.

Optimalisatie
Recent voerden we in de App een verandering door. Tijdens de opstart werden er steeds nieuwe modules toegevoegd, waardoor de App door enkele gebruikers als onoverzichtelijk werd ervaren. Afgelopen week is dit gecorrigeerd en het resultaat is er. En met 7 beheerders komt is er geen bericht meer die niet binnen enkele minuten gezien en besproken is. Berichten welke passen binnen de doelstellingen en huisregels van de App worden binnen deze kaders doorgezet als alarmbericht, of later als informatief bericht op het prikbord geplaatst.

De App en de WhatsApp groepen
Nu we enkele maanden verder zijn blijkt de App prima te werken met de WhatsApp groepen. Berichten vanuit WhatsApp groepen worden doorgezet in de App en berichten vanuit de App worden doorgezet in de betreffende WhatsApp groep. Wel wordt de App als preventiemiddel als rustiger ervaren door de personen die de App gebruiken.

Historische meldingen
De App is als medium in tegenstelling tot WhatsApp erg geschikt om berichten en bijbehorende reacties gerangschikt op datum en alarmmelding te bewaren. Het teruglezen van berichten is hierdoor erg eenvoudig. Deze functionaliteit is evenals het prikbord vanwege de privacygevoelige informatie voorbehouden aan deelnemers die bij hun aanmelding behalve hun adresgegevens ook nadrukkelijk instemmen met de privacyverklaring van Buurtwacht Soest. De adresgegevens worden verder niet gebruikt en zijn ook voor andere deelnemers in de App niet zichtbaar. En wil je reageren bij een melding? Dit kan eenvoudig via de reactiemodule waarbij je ook nog een publieke naam (nickname) kunt instellen waarmee je voor andere deelnemers zichtbaar bent.

De Buurtwacht Soest App is te krijgen voor telefoons met een iOS en Android besturingssysteem, te downloaden via de Google Play en Apple store.

Q&A Pilot aangifte bereid bevorderen in gemeente Soest

9 juli 2018
Begin juli startte de pilot ‘Opnemen van aangifte op locatie’. Bewoners in Soest krijgen de komende maanden de kans om deze thuis te laten opnemen op afspraak. Doel van de proef is het bevorderen van de aangiftebereidheid.

Wat is de aanleiding voor het starten van de pilot?
Uit meting blijkt dat het aantal spontane inloop van publiek en geplande afspraken van aangevers laag is ten opzichte van het aantal uren dat de politiepost in Soest open is. Medewerkers van de afdeling Intake & Service en surveillanten van politie bevestigen dit beeld.

Wat is het doel van de pilot?
Met de pilot wil de politie de aangiftebereidheid in de gemeente Soest bevorderen. Daarbij wordt de dienstverlening naar klanten(aangevers)  toe direct bevorderd, omdat zij de aangifte eenvoudig thuis of op het werk kunnen doen en niet hoeven te reizen.

Hoe lang duurt de pilot?
De pilot loopt van begin juli tot 1 oktober. Daarna volgt een evaluatie.

Hoeveel aangiftes nemen jullie gemiddeld op per dag in de gemeente Soest?
Gemiddeld 2. Het wisselt per dag.

Mogen aangevers die niet in de gemeente Soest wonen aangifte thuis laten opnemen?
Alleen voor de bewoners van de gemeente Soest geldt de pilot voor thuis aangifte opnemen.

Mogen aangevers die niet wonen in de gemeente Soest, maar hier wel werken op de werklocatie de aangifte laten opnemen?
Ja, dat is wel mogelijk

Als aangevers liever geen politie aan de deur willen?
De aangevers kunnen vooraf aangeven of zij een politiemedewerker wel of niet in uniform komt

Op welke momenten is aangifte thuis mogelijk in deze pilotfase?

Maandag tussen 16.00 – 20.00 uur
Woensdag tussen 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Kunnen bewoners niet gewoon aangifte doen via internet?
Dat blijft uiteraard gewoon mogelijk. Echter, niet alle aangiften mogen gedaan worden via de website van de politie. Zo is het niet mogelijk om aangifte via internet te doen als sprake is van aangifte van vermissing of een geweldsdelict. Kijk voor de mogelijkheden op: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Kunnen alle aangiften thuis worden opgenomen?
Voor zware delicten zoals zedenzaken geldt een andere vorm van intake en aangifteproces. De medewerkers van Intake & Service beoordelen per aangifte of de aangifte thuis kan worden opgenomen en nemen hierover contact op met de betreffende aangever voor een afspraak.

Wanneer is de pilot een succes?
Dat zal op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zijn. Alle aangevers die thuis of op de werklocatie in Soest/Soesterberg een aangifte hebben laten opnemen krijgen een enquête formulier om de ervaring van het aangifte proces te toetsen. Ook de intakemedewerkers van politie zullen de ervaringen delen in een eindevaluatie.

Als dit een succes blijkt, wordt dit dan ook bij andere gemeenten ingevoerd?
Op dit moment ligt de focus op Soest en Soesterberg. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan uitbreiding van deze werkwijze bij andere gemeenten zeker een punt van overweging zijn.

Gaat dit ook iets betekenen voor de openingstijden van de politiepost in Soest?
De openingstijden van het politiebureau zijn geen onderdeel van de pilot. Deze blijven tijdens de pilot gehandhaafd. Wel zou het aantal momenten van ‘aangifte thuis opnemen’ uitgebreid kunnen worden. Ook zou het overnemen van de werkwijze naar andere gemeenten een overweging kunnen zijn.

Wat zijn de huidige openingstijden van politiepost Soest?
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Zondag gesloten.

Nieuwe functie in WhatsApp

30 juni 2018

Nieuwe functie in WhatsApp

Er is een nieuwe functionaliteit aan WhatsApp toegevoegd. WhatsApp laat met een nieuwe functie alleen beheerders berichten sturen. Deelnemers kunnen een bericht sturen naar de beheerder.

De optie is niet standaard ingeschakeld. Het is maar de vraag of deze functionaliteit bijvoorbeeld voor buurtwacht groepen te gebruiken is. Als de beheerder de nieuwe functie inschakelt, kunnen alleen beheerders berichten sturen. De groepsleden kunnen berichten ontvangen, maar niet rechtstreeks reageren.

Het maakt groepschats interessant voor bijvoorbeeld nieuwsmedia, de onderwijssector of het bedrijfsleven. Zo kunnen mededelingen gedaan worden zonder dat er reacties op komen.

Wijzigingen privacybeleid en huisregels

24 mei 2018
Het privacy statement en de huisregels van Buurtwacht Soest zijn aangepast. Het aanpassen van het privacy statement was nodig i.v.m. de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gelijktijdig hebben we de huisregels aangepast omdat deze onvoldoende aansloten bij de doelen van Buurtwacht Soest.

Zowel de huisregels als het privacy statement zijn met beheerders van Buurtwacht (WhatsApp) groepen in Soest gecommuniceerd. Via de beheerders worden deelnemers op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

TOP overleg

19 mei 2018
Na ruim 2 jaar en 2 maanden vonden we het weer tijd om weer eens goed met elkaar in gesprek te gaan. Beheerders van (WhatsApp) groepen kwamen op 15 mei bij elkaar in het gemeentehuis. En we waren daar niet alleen. Ook de politie en gemeente Soest waren erbij. En met 16 beheerders was er toch echt een serieuze opkomst.

Politie en gemeente waren ook aanwezig. Naar hun eigen zeggen omdat ze het bijzonder op prijs stellen dat bewoners zich zo actief inzetten voor een veilige buurt of wijk. Als burgers zitten we bovenop plaats delict… En met die bewoners, daarmee bedoelen ze toch zeker alle deelnemers van Buurtwachtgroepen en andere initiatieven waarbij bewoners met elkaar hebben afgesproken alert te zijn voor een veilige Buurt.

De politie en de gemeente zijn zich bewust van de voordelen die Buurtwacht Soest groepen bieden. Samenwerking met burgers is ook voor politie van toegevoegde waarde en de Buurtwacht groepen zijn daar een goed middel voor. Natuurlijk moet er nog gewoon 112 gebeld worden bij inbraken etc., maar interactie met burgers bied extra informatie die de politie anders niet of veel later zou krijgen.

Bijzondere en nuttige avond
Buurtwacht als initiatief voor en door burgers, moet laagdrempelig zijn en bijven. De avond gaf zeker ook een goed beeld van de diversiteit binnen Soest. Elke inwoner van onze gemeente moet tenslotte kunnen aansluiten. De diversiteit werd zichtbaar door de diversiteit aan meningen tussen de beheerders. Bijzonder dat veel verschillende meningen op één avond besproken konden worden, waarbij iedereen voldoende gelegenheid kreeg om een eigen punt toe te lichten. En punten waren er genoeg. Voor elk onderwerp is gezocht naar de meest praktische en laagdrempelige oplossing.

Stille groepen of actieve groepen? Is het één beter dan het ander? Het gaat om de beleving bij de deelnemers en om het resultaat. De drempel om berichten te melden moet laag blijven, maar we werden het er wel over eens dat reacties vaak het gevoel geven dat WhatsApp groepen soms als druk ervaren worden. Maar wat zeggen de huisregels daar dan van? Mag je de groep alleen maar gebruiken als je ook de politie hebt gebeld? Zijn er dan geen situaties waarbij je de groepen toch kunt gebruiken zonder dat je de politie gebeld hebt? Natuurlijk wel. De huisregels worden daarom op dit moment herschreven en binnenkort publiceren we mogelijk een nieuwe versie. Een lagere drempel om relevante zaken te melden, en meer duidelijkheid om reacties tot een minimum te beperken.

Nog veel andere zaken zijn besproken en die zullen we hier niet allemaal delen. Privacy van deelnemers, toevoegen van nieuwe deelnemers, verwijderen van deelnemers, de website, de Buurtwacht Soest App, nieuwsbrieven, etc. De avond was nuttig en zeker niet alleen om de inhoud. Het was een goed moment om elkaar als beheerders eens te ontmoeten. WhatsApp is prima, maar er gaat niks boven een goed gesprek.

Reageren

15 april 2018
Wat kun je zelf doen?
Je bent getuige van een verdachte situatie. De politie is al gebeld en via de App zijn de mensen in de buurt geïnformeerd. Dan is het afwachten, of kunnen we als buurt nog iets doen?

Je kunt reageren, maar alleen als dit veilig kan. Maar wat bedoelen we met reageren? Met reageren bedoelen we niet dat we via de App allemaal vooronderstellingen gaan delen, of onze frustratie met de buren gaan delen over de brutaliteit van de daders. Een stroom aan overbodige berichten doet geen goed aan de overzichtelijkheid van de feiten in de App. De App komt pas weer in beeld als er nieuwe feiten gemeld kunnen worden die relevant zijn. Maar, wat bedoelen we dan wel?

Reageren
Reageer, bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dan om de plannen van de verdachte persoon te verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als dit veilig en zonder risico’s kan. Dit is de formele tekst, maar wat kun je nu zelf doen?

  • Wees alert, of je nu thuis bent, binnen of buiten. Ook als je binnen bent kun je de straat voor je huis wat extra in de gaten houden.
  • Ga als je gelegenheid hebt en dit veilig kan naar buiten en laat je zien. Alleen al je aanwezigheid is een signaal aan de omgeving dat de buurt alert is.
  • Meld verdachte situaties of nieuwe feiten direct via de App. Houd het bij de feiten, want de groep moet juist op dit moment beschikbaar blijven voor relevante informatie. En de melder kan via de App de berichten van buren lezen en kan die doorgeven in het contact dat er is met de politie.
  • Het aanspreken van een verdachte persoon kan interessante nieuwe feiten opleveren. Zoals hoe die persoon reageert, hoe de persoon eruit ziet, de manier van spreken, etc. En je voorkomt er mee dat de persoon zijn activiteiten voortzet. Maar wees je wel bewust van mogelijke risico’s. Soms is het beter de komst van politie af te wachten en politie te informeren over je bevindingen, bijvoorbeeld als je ze in een auto hebt zien stappen door voertuiginformatie zoals merk/type/kleur en kenteken en aantal inzittenden aan de politie te verstrekken.

Oproep
Is er in de buurt een verdachte situatie of heeft er een misdrijf plaatsgevonden? Misschien heb je het zelf gezien, of kreeg je een bericht via de App… Dan is de oproep om extra alert te zijn. De persoon die de melding geplaatst heeft is de potentiële daders mogelijk al uit het oog verloren. Reageer dus als dit veilig kan.

Sta klaar voor je buren. De volgende keer zijn ze er voor jou.
Dit is de R van Reageren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Appen

7 april 2018
Deel je melding met de buurt
Deel direct nadat je de politie hebt gebeld je bericht met je buurt. Terwijl de politie onderweg is, zijn er in je omgeving mensen die na je bericht extra alert zullen zijn. Hierdoor zijn er ineens veel ogen en oren en is het goed mogelijk dat er anderen zijn die kunnen helpen.

De tweede stap bij een verdachte situatie: Deel je melding met de buurt. Via een WhatsApp groep, of de Buurtwacht Soest App.

Meld in je bericht dat de politie al is gebeld. En geef een duidelijke omschrijving van de situatie, tijdstip, locatie, signalement… alle informatie is belangrijk.Beschrijf de situatie en geef indien mogelijk ook een signalement van de dader(s). En heb je foto’s? Stuur die dan mee.

Oproep
Ben je getuige van een verdachte situatie en heb je de politie gebeld? Vergeet niet om de melding ook direct met je buren te delen. Wacht daar niet mee, want de eerste minuten kunnen belangrijk zijn. Terwijl de politie nog onderweg is kun je de buurt al via de App op de hoogte brengen. Dit is de A van Appen. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Hoe deel je een bericht via de App?
Via de App deel je informatie met je buren. Wees in je bericht volledig en blijf bij de feiten en deel zaken die je daadwerkelijk hebt geconstateerd. Een verdacht persoon is niet op voorhand al schuldig en discrimineer niet in je bericht. Een foto meesturen, dat mag in een besloten (WhatsApp) groep. Maar stuur een foto niet door buiten de groep en publiceer die niet op een open internet pagina. Als een bericht of foto persoonskenmerken of voertuiggegevens bevat, dan kun je die in een besloten groep van Buurtwacht Soest delen, maar beschuldig niemand in een bericht. Door bij daadwerkelijke constateringen te blijven en die te benoemen, is een boodschap over het algemeen duidelijk genoeg.

Het is niet toegestaan om een foto die gegevens over personen bevat en die je via een besloten Buurtwacht Soest omgeving hebt ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.