Uniek, de buurt-SMS in Klaarwater

12 mei 2016

Uniek, de buurt-SMS in Klaarwater

Niet alle wijkbewoners hebben WhatsApp op hun telefoon. In wijk Klaarwater zijn de eerste wijkbewoners zonder WhatsApp al aangesloten bij de BuurtWhatsApp. Dit werkt iets minder interactief, maar dan blijven deelnemers toch op de hoogte van de meest belangrijke berichten. Andersom kunnen deelnemers van buurt-sms in de wijk een beheerder via sms op de hoogte stellen van een bijzondere situatie, waarbij de beheerder dat bericht dan weer via WhatsApp met de rest van de wijk kan delen.

Het is geen vervanging van BuurtWhatsApp… deelnemers van BuurtWhatsApp die al nu gebruik maken van de groep via WhatsApp kunnen zich niet aanmelden voor de sms variant. Maar er zijn genoeg mensen die wel een mobiele telefoon hebben, maar geen WhatsApp. Goed om te weten dat ook zij zich nu ook kunnen aanmelden voor BuurtWhatsApp.

Buurt-SMS is nog in testfase, maar wel actief. Mocht blijken dat het niet werkt, dan bestaat de kans dat het initiatief wordt teruggedraaid, maar de eerste reacties zijn bijzonder positief. De verwachting is dat het aantal berichten welke via de buurt-sms zullen worden verspreid minimaal zal zijn.

300 deelnemers in Klaarwater

18 april 2016

Op 18 april is de 300e deelnemer toegevoegd aan de WhatsApp-groep in Klaarwater. In de wijk wonen 2.000 mensen in de leeftijd tussen 20 en 80 jaar. Met 300 deelnemers zijn van deze groep, die we toch voor het grootste gedeelte als doelgroep zien,  zo’n 15% deelnemer van buurtwhatsapp.

img-20151029-wa0003[1]

Natuurlijk zitten deze 300 deelnemers niet in één WhatsAppgroep, er zijn meer groepen waarbij gekeken is naar een logische verdeling van de straten. Beheerders wisselen urgente berichten uit tussen de groepen, zodat niemand iets mist.

BuurtWhatsApp al 1500 deelnemers

7 april 2016

BuurtWhatsApp is een groot succes. In Soest en Soesterberg zijn al meer dan 1.500 deelnemers van BuurtWhatsApp. De website buurtwhatsappsoest.nl is dit jaar al bezocht door meer dan 2.100 bezoekers met 9.000 pagina weergaven. De Facebookpagina wordt door meer dan 800 mensen gevolgd. De verwachting is dat dit aantal nog verder zal toenemen. Bijna de helt van de bezoekers van de webpagina van BuurtWhatsApp Soest klikt door naar de pagina voor het aanmelden en weer de helft daarvan melde zich daadwerkelijk aan! Een kwart van de bezoekers melde zich dit jaar aan voor BuurtWhatsApp in Soest of Soesterberg. Er komen ook aanmeldingen via andere routes binnen, maar het geeft wel een indruk van de toegevoegde waarde die de website heeft.

BuurtWhatsApp in het nieuws
groepen07042016[1]Op 1 april is een persbericht verspreid die door een paar kranten de week daarna is gepubliceerd. Een ludieke actie en we kregen er kritische en ook leuke reacties op. Vandaag is in een live uitzending van radio Soest een kort interview gegeven over het succes van BuurtWhatsApp in Soest.

Beheren en kosten van BuurtWhatsApp
De WhatsAppgroepen worden beheerd door verschillende beheerders. Met dank aan hun inzet en die van de deelnemers is BuurtWhatsApp Soest in enkele maanden tijd uitgegroeid naar een serieus initiatief. Een aandachtspunt is dat er kosten gemaakt worden, o.a. om de website te faciliteren en de grafische en technische vormgeving van de website. Natuurlijk gaan we geen reclame via sms versturen, zoals op 1 april in het persbericht naar buiten is gebracht. Natuurlijk is het fijn als de kosten van dit burgerinitiatief gedeeld kan worden met meerdere deelnemers. Op de website is daarom een button geplaatst met de mogelijkheid om een klein bedrag te doneren, maar natuurlijk is dat niet verplicht. BuurtWhatsApp is gratis en zal zolang dat mogelijk is ook gratis blijven.

Collecteren en werven in Soest

1 maart 2016

Omdat er in verschillende WhatsAppgroepen onduidelijkheid is over het collecteren en het werven van donateurs, hebben we de regels bij de gemeente Soest opgevraagd. Met dit bericht willen we deze informatie delen.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen wordt een collectevergunning verleend.

Artikel 5:13 lid 1 zegt: “het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden”. Ook het werven van donateurs valt onder het collecte artikel en er is dus ook voor deze manier van collecteren een collectevergunning nodig.

Wie er mogen er collecteren of werven
collecteren
Jaarlijks wordt door het CBF een collecterooster opgesteld. Op dit rooster staat precies welk doel welke week mag collecteren. Deze instanties hebben geen vergunning nodig, behalve als ze in een afwijkende periode gaan collecteren. Er komen natuurlijk ook instanties aan de deur die niet op het rooster van het CBF staan, deze moeten wel een vergunning kunnen laten zien.

Hoe herken je dan een collectant?
De landelijke collectes worden van te voren aangekondigd; in de bladen, via de radio of met posters. Of je kijkt op het rooster. Je weet dan dat je een collectant van een bepaald goed doel kunt verwachten.

Een collectant dient een deugdelijk identificatiebewijs van de collecterende instantie bij zich te hebben. Hierop staat ook de collecteweek vermeld en met wie contact opgenomen moet worden bij onrechtmatigheden. De collectebus moet gesloten en verzegeld zijn en is voorzien van een kenmerk van de collecterende instelling.

Let wel, dit gaat natuurlijk alleen op voor de landelijke collecten. De plaatselijke inzamelingsacties, zoals de vlaaienactie van de scouting, voldoen niet aan deze regels. Zij moeten wel een vergunning kunnen laten zien.

Hoe kun je dit zelf controleren?
Zie je een collectant en is er twijfel over zijn/haar intenties, dan kun je kijken op de website van het CBF: www.cbf.nl/collecterooster/roosters/. Aanvullend kun je kijken op de pagina van de gemeente Soest: www.soest.nl/collecten/. Komt de stichting of organisatie op beide overzichten niet voor en kan men geen vergunning van de gemeente Soest laten zien, dan is er dus geen toestemming gegeven voor deze collecte of donateurswerving. Meld dit in voorkomende gevallen altijd bij de gemeente en in geval getwijfeld wordt aan de intenties van de personen die langs de deuren gaan direct via de politie via het nummer alarmnummer 112.

T veilige Hart

12 februari 2016

Op 10 februari zijn bewoners uit ’t Hart een eigen BuurtWhatsAppgroep gestart. Via de groep kunnen bewoners verdachte situaties delen met andere deelnemers van de groep.

De bewoners maken hierbij geen gebruik van WhatsApp, maar van de Veiligebuurt app. Op de website www.veiligebuurt.nl kunnen bewoners de app voor Apple of Android telefoon downloaden. Wanneer ze zijn aangemeld kunnen ze zich opgeven voor de app groep T veilige Hart van Soest.

T veilige Hart van Soest
De groep is besloten, waardoor de beheerder bewoners kan toevoegen aan de groep en andere, niet gewenste bezoekers of meekijkers, geen toegang hebben. Wanneer bewoners zich aanmelden krijgt de beheerder hierover een bericht. Vooraf dienen bewoners zich op te geven via e-mail tveiligehart@buurtwhatsappsoest.nl onder vermelding van hun naam, adres en mobiele telefoonnummer.

Wat kunnen bewoners met deze app?
Met deze app kunnen bewoners via een druk op de knop snel verdachte situaties melden aan medebuurtbewoners, zodat zij kunnen assisteren wanneer noodzakelijk. Deze app is overigens geen vervanging van de 112 melding. Uiteraard moeten verdachte situaties of misdrijven worden doorgegeven via het alarmnummer 112!

Voor de Veiligebuurt app hoeft men geen telefoonnummers uit te wisselen met buurtbewoners. Dit zorgt voor een laagdrempelig contact en meer privacy.

En verder
Dit is de eerste stap in het gezamenlijk veiliger maken van de buurt. De beheerder wil gaan werken aan het opzetten van een team mensen die buurtbewoners kunnen ondersteunen bij het veiliger maken van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van sloten, of het installeren van extra verlichting.

Verslag informatieavond

Informatieavond ‘ Herken verdacht gedrag’ druk bezocht
Zo’n 70 inwoners waren op 9 februari aanwezig tijdens de eerste informatieavond over verdacht gedrag. Kon u hierbij niet aanwezig zijn? Op dinsdag 1 maart vindt een extra avond plaats.

wp_20160209_19_29_57_pro[1]Iedereen kan  verdacht zijn, maar hoe gedraagt iemand zich die zich voorbereidt  op een inbraak? Wat zijn de kenmerken van de inbreker en hoe gaat deze te werk? Als wijkbewoner weet je het beste welk gedrag in de wijk ‘verdacht’ is.  En waarom moeten we eerst 112 bellen en daarna pas de  WhatsAppgroep informeren?  De politie vertelde waarom het belangrijk is juist te bellen als een potentiële dader nog ‘op verkenning’ is!

Tijdens de informatieavond konden aanwezigen vragen stellen, werden praktijkvoorbeelden besproken, praktische tips uitgewisseld en de do’s en don’ts van BuurtWhatsAppgroepen besproken. Er was genoeg ruimte voor persoonlijke verhalen, waarmee andere inwoners ook hun voordeel konden doen.

112 Bellen
Twijfel je over de intenties van iemand die wel heel nieuwsgierig is, of ander afwijkend gedrag vertoont? Bel 112! Door de landelijke campagne 112 daar red je levens mee hebben sommige mensen het gevoel dat 112 niet bedoeld is om verdacht gedrag te melden. Maar de politie gaf duidelijk aan dat u voor elke melding waarbij de politie direct moet komen 112 mag bellen!

Extra bijeenkomst op 1 maart
De gemeente organiseert samen met de politie een extra bijeenkomst op dinsdagavond 1 maart, om 19.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden kan
via postbus2000@soest.nl onder vermelding van Clinic Verdacht Gedrag.

Doe je ook mee?

soestlogo

 9 februari 2016

Flyer: Doe je ook mee?

Speciaal voor de informatieavond van de politie op dinsdag 9 februari maakte de gemeente een uitnodigende flyer.

Uitnodigend
Een strak vormgegeven flyer. De aanwezigen op de informatieavond mogen er een paar meenemen. Gemakkelijk om op die manier je buren uit te nodigen om ook mee te doen!

flyer-gemeente-doejeookmee[1]

 

persbericht-soest-voet

 

Vervolgbijeenkomst Verdacht gedrag

soestlogo

VERVOLGBIJEENKOMST

 

8 februari 2016

Informatieavond: herken verdacht gedrag

De politie organiseert op dinsdag 1 maart een vervolgbijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Soest. Een informatieavond over hoe u verdacht gedrag kunt herkennen. De eerste avond vond plaats op 9 februari 2016.

Eerste avond
Voor de eerste avond kwamen 90 aanmeldingen, maar de aanmeldingen zijn gesloten. Er kunnen 70 mensen aanwezig zijn op deze avond.  De laatste 20 aanmeldingen krijgen 1 maart als alternatief aangeboden.

Weet u hoe u verdacht gedrag herkent?
Stel u ziet iemand in uw buurt met veel belangstelling bij een huis naar binnen kijken. Misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? Of toch een inbreker? Veel inbrekers bereiden zich goed voor als zij gaan inbreken. Hoe herkent u verdacht gedrag?

Wat kunt u doen met een Whatsappgroep?
Bent u lid van een BuurtWhatsappgroep, of bent u van plan lid te worden? Waar u op moet letten en wat de kenmerken zijn van een effectieve Buurtwhatsappgroep, hoort u ook tijdens deze bijeenkomst.

Graag aanmelden
U bent van harte welkom. Opgeven kan door een mail te sturen naar
postbus2000@soest.nl en vermeld daarbij: Clinic verdacht gedrag.

 

persbericht-soest-voet

 

Veilig kan ook best gezellig zijn!

6 februari 2016

Kort geleden begonnen bewoners in Smitsveen om een BuurtWhatsApp met buren op te zetten. En al twee keer resulteerde dit in een actie van de politie waarbij politie zich bemoeide met een verdachte situatie.

BuurtWhatsAppgroepen zijn geen gezelligheidsgroepen. dsc01301klMaar waarom kan veiligheid niet ook gezellig zijn? Dat vroegen bewoners in de Ereprijsstraat zich af en organiseerden daarom een barbecue. Onder het genot van een hapje en een drankje konden bewoners elkaar leren kennen.

Een prachtig initiatief! Behalve de gezelligheid zorgt het ervoor dat je elkaar sneller begrijpt als je elkaar kent. En die buurman of buurvrouw is opeens geen onbekende meer. Wat opviel is dat bijna alle omwonenden zijn aangesloten bij deze groep. En met elkaar houden ze de buurt veilig!

Persbericht gemeente

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-004
14 januari 2016

Veiligheidscijfers 2015 – samenwerken loont

Burgemeester Rob Metz: ‘We zien dat de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners succesvol is. Inwoners nemen bijvoorbeeld steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van een inbraak in hun woning. En we zien steeds meer initiatieven ontstaan, zoals de buurtwhatsappgroepen. Deze week en volgende week worden in Soest en Soesterberg nog meer whatsappborden geplaatst.’

veiligheidscijfers2015

 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is gedaald. Afgelopen jaar werd 249 keer aangifte gedaan van een woningbraak. In de hele gemeente Soest werd 96 keer een poging gedaan en 153 keer daadwerkelijk ingebroken. In 2014 werd er 336 keer aangifte gedaan (120 pogingen en 216 geslaagde inbraken).

Door een aantal aanhoudingen door de politie in het eerste half jaar van 2015 konden een aantal woninginbraken worden opgelost en werd de daling verder ingezet. In het driehoeksoverleg, het overleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie (OM) en Politie, is prioriteit gegeven aan het terugbrengen van het aantal inbraken. En zijn er afspraken gemaakt over de inzet van capaciteit en de gezamenlijke inspanningen. Lees verder Persbericht gemeente