Collecteren en werven in Soest

1 maart 2016

Omdat er in verschillende WhatsAppgroepen onduidelijkheid is over het collecteren en het werven van donateurs, hebben we de regels bij de gemeente Soest opgevraagd. Met dit bericht willen we deze informatie delen.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen wordt een collectevergunning verleend.

Artikel 5:13 lid 1 zegt: “het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden”. Ook het werven van donateurs valt onder het collecte artikel en er is dus ook voor deze manier van collecteren een collectevergunning nodig.

Wie er mogen er collecteren of werven
collecteren
Jaarlijks wordt door het CBF een collecterooster opgesteld. Op dit rooster staat precies welk doel welke week mag collecteren. Deze instanties hebben geen vergunning nodig, behalve als ze in een afwijkende periode gaan collecteren. Er komen natuurlijk ook instanties aan de deur die niet op het rooster van het CBF staan, deze moeten wel een vergunning kunnen laten zien.

Hoe herken je dan een collectant?
De landelijke collectes worden van te voren aangekondigd; in de bladen, via de radio of met posters. Of je kijkt op het rooster. Je weet dan dat je een collectant van een bepaald goed doel kunt verwachten.

Een collectant dient een deugdelijk identificatiebewijs van de collecterende instantie bij zich te hebben. Hierop staat ook de collecteweek vermeld en met wie contact opgenomen moet worden bij onrechtmatigheden. De collectebus moet gesloten en verzegeld zijn en is voorzien van een kenmerk van de collecterende instelling.

Let wel, dit gaat natuurlijk alleen op voor de landelijke collecten. De plaatselijke inzamelingsacties, zoals de vlaaienactie van de scouting, voldoen niet aan deze regels. Zij moeten wel een vergunning kunnen laten zien.

Hoe kun je dit zelf controleren?
Zie je een collectant en is er twijfel over zijn/haar intenties, dan kun je kijken op de website van het CBF: www.cbf.nl/collecterooster/roosters/. Aanvullend kun je kijken op de pagina van de gemeente Soest: www.soest.nl/collecten/. Komt de stichting of organisatie op beide overzichten niet voor en kan men geen vergunning van de gemeente Soest laten zien, dan is er dus geen toestemming gegeven voor deze collecte of donateurswerving. Meld dit in voorkomende gevallen altijd bij de gemeente en in geval getwijfeld wordt aan de intenties van de personen die langs de deuren gaan direct via de politie via het nummer alarmnummer 112.

Een gedachte over “Collecteren en werven in Soest”

  1. Wellicht een goede toevoeging die hierop te melden is betreft colportage. Dat is het in de uitoefening van ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten, op openbare locaties of in de open lucht of huis aan huis. De zogenaamde huis-aan-huisverkoop valt ook onder ambulante handel. Een verkoper gaat langs de huizen van potentiële kopers en probeert op die manier hen te overtuigen om zijn product of dienst te kopen. Daarvoor heeft de verkoper in sommige gemeentes een speciale vergunning nodig, namelijk de ventvergunning. In Soest is hiervoor geen vergunning nodig, echter zijn er in de algemene verordening wat artikelen opgenomen m.b.t. venten. Venten wordt toegestaan behoudens een aantal uitzonderingen, echter alleen op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 19.00 uur. De tekst van de algemene verordening kun je hier vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *