Buurtwacht Soest

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wil je ook meedoen?

aanmeldenAANMELDEN


Op deze website kun je informatie vinden over WhatsAppgroepen. Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een
WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken.

De WhatsApp-groepen
Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsApp-groep actief zijn. Er zijn al veel groepen actief. Actieve WhatsApp groepen worden gemeld bij gemeente en politie. Soms doet de wijkagent ook mee. Zo kunnen wijkbewoners gericht geïnformeerd worden bij relevante zaken in hun eigen wijk.

Alle WhatsApp groepen in Soest samen zijn de 1500 deelnemers al gepasseerd. Doe je ook mee?

Samen voor een veilige woonomgeving

Brandmelders redden levens

17 september 2016

Ontzetting en veel hulp na de brand van afgelopen donderdag, waardoor niet alleen een loods van de gemeente, maar ook het kinderdagverblijf De Kinderruimte volledig uitbrandde. Ontzetting bij omwonden en betrokkenen. En dan de vraag, hoe kon dit gebeuren?

De gemeente heeft bevestigd dat er in de grote loods van de gemeente geen brandalarm aanwezig was en het is onduidelijk hoelang de brand al woedde.

gene16092016

Een brandwerende wand heeft de brand zeker een half uur tot een uur kunnen tegenhouden, zoals we lezen in een artikel van Gooi en Eemlander. Pas toen het inbraakalarm van de gemeente (dan is er zeker al sprake van een felle uitslaande brand) en het brandalarm van een aangrenzende ruimte of gebouw afgingen kwam de melding door. Gelukkig werden de medewerkers van het kinderdagverblijf op tijd gewaarschuwd door een ouder die de brand zag, maar de brandweer kon het overslaan van de brand die in de loods is begonnen niet meer voorkomen.

Brandmelders zijn van groot belang. In dit geval zijn er gelukkig geen slachtoffers gevallen, maar dat had heel anders kunnen uitpakken als de brand niet gezien was. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Bij een woningbrand is de kans om de woning op tijd te verlaten groter, of bijna helemaal afhankelijk van de aanwezigheid van een rookmelder. Als je slaapt ruik je niets en dan wordt je niet wakker van de rooklucht. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. vaak al binnen enkele minuten!

Rookmelders zijn echt van levensbelang, en de meeste mensen weten dat wel. Toch heeft nog lang niet iedereen een rookmelder, of is die wel ooit aangeschaft, maar ligt die nog in de verpakking, of is de batterij er na een tijdje uit gehaald en niet meer vervangen.

Actie voor inwoners in Soest
rookmelder-200x200
De Brandwondenstichting heeft een hele degelijke rookmelder, de ST620-BNLT met thermoptek technologie met lithium (10-jaars) batterij, ook bekend van het brandmelderteam. Maar 24 euro is voor veel mensen best veel, daarom biedt Buurtpreventie Soest hem aan voor € 20,-, maar let op: De actie is tijdelijk en bestellen kan alleen in september 2016. Gewoon een e-mail naar info@buurtpreventiesoest.nl

Tip: Heeft u een grotere woning met meerdere ruimten en bent u bang dat u de rookmelder verderop in huis niet zult horen? Neem dan koppelbare rookmelders. Deze zijn draadloos met elkaar gekoppeld. Ook weer voorzien van een lithium (10-jaars) batterij. Je moet er natuurlijk wel minimaal twee bestellen om ze draadloos te kunnen koppelen. De draadloze rookmelder is door de draadloze techniek wel een duurder, € 50,- per/stuk. (alleen in september)

Meer informatie: info@buurtpreventiesoest.nl

Persbericht gemeente

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-073
1 september 2016 (publicatie 2 september)

Daling misdrijven in Soest met -13%

In de eerste helft van 2016 was er minder criminaliteit in Soest. Vooral op het gebied van bedrijfsinbraken (-68%), autokraken (-16%) en vernielingen (-25%). Ook woninginbraken (-9%), fietsdiefstal (-9%) en huiselijk geweld (-29%) daalden.. Het aantal meldingen van geweldsdelicten (+14%) en jeugdoverlast (+9%) steeg in de eerste helft van 2016. Burgemeester Rob Metz: ‘We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. Daarom ben ik blij met de positieve cijfers, maar we zijn er nog niet’

veiligheidscijfers20161

Woninginbraken
De daling in 2015 zet zich voort in 2016. Door een aantal aanhoudingen door de politie in 2015 konden een aantal woninginbraken worden opgelost en werd de daling verder ingezet. Ook heeft de politie een aantal verdachte personen aangehouden die inbraakmateriaal bij zich hadden. We denken dat dit, samen met de inzet van signaleringsteams, BuurtWhatsApp en Burgernet, meewerkt aan de verdere daling.

Burgemeester Metz: ‘We zijn blij met de daling, maar dat betekent niet dat we nu niets meer hoeven te doen. Woninginbraak blijft een belangrijk speerpunt in ons veiligheidsbeleid. Een woninginbraak wordt aangemerkt als een high impact crime en heeft een grote inbreuk op het veiligheidsgevoel. We zien echter in de veiligheidsmonitor dat het nemen van preventieve maatregelen niet toeneemt. We blijven daarom, naast de repressieve maatregelen, preventief gedrag van bewoners stimuleren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ook als u twijfelt, bel toch de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.’

Bedrijfsinbraken
We zien dat op plaatsen waar samengewerkt wordt tussen politie, gemeente en ondernemers, zoals Bedrijventerrein De Grachten, er geen inbraken zijn geweest in 2015 en ook in de eerste helft van 2016 zijn er geen inbraken te melden. Op 18 mei jl. kreeg het bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-Keurmerk). Het keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Winkeldiefstal
Waren er in de eerste helft van 2015 nog 24 winkeldiefstallen gemeld bij de politie. In de eerste helft van 2016 zien we stijging naar 33 meldingen (38%). We zien dat het hier vooral om diefstal uit supermarkten gaat.

Fietsendiefstal
Het aantal fietsdiestallen daalde van 96 naar 87 (-9%).

Jeugdoverlast
In de eerste helft van 2016 is sprake van een stijging van +9%. Dit is gelijk aan de regionale ontwikkelingen.

Overlast of hinderlijk?
De overlastmelding die de politie kreeg over de eerste helft van 2016 vinden verspreid plaats over de gemeente. In de meeste gevallen trof de politie na een melding geen jeugd meer aan, of was de jeugd makkelijk aanspreekbaar en werden er geen strafbare feiten geconstateerd. Ook krijgt de politie veel meldingen van geluidsoverlast van jongeren vóór 22.00 uur ’s avonds.

Het rondhangen van jeugd in de openbare ruimte kan hinderlijk zijn, maar is niet per definitie overlast. We beschouwen (geluids-)overlast overdag als minder ernstig dan ’s avonds na 22.00 uur.

Burgemeester Metz: ‘De politie belt na het afhandelen van een melding de melder altijd even terug. Daarmee hopen we meer begrip voor ‘rondhangende’ jeugd te krijgen, die wettelijk gezien geen overlast veroorzaken. Ook maakt de politie vaak een praatje met de jeugd die ze aantreffen. Daarmee willen ze de jeugd uit de anonimiteit halen. Het kan bij klagers soms overkomen alsof de politie niets doet, of te soft is, maar op de langere termijn heeft het wel effect. Uiteraard hebben de locaties Smitsweg, het Slangenbosje en het Spelepad onze volledige aandacht. ’

Persoonsgerichte aanpak
De aanpak van jeugdgroepen richt zich voor een groot deel op de individuele groepsleden. Deze jongeren worden met naam en toenaam in beeld gebracht en krijgen een individuele aanpak.

Vernielingen
Het aantal vernielingen daalde in de eerste helft van 2016 met 25%.

Autokraak
Het aantal autokraken daalde in de eerste helft van 2016 met 16 %. Rob Metz: ’Ik ben hier natuurlijk blij mee, maar het blijft belangrijk dat inwoners zich ervan bewust zijn dat ze zelf veel kunnen doen om autokraak te voorkomen. De belangrijkste reden voor autokraak is immers dat er in een auto zichtbaar wat te halen valt (buit). Zorg er voor dat er in de auto niets in het zicht ligt, dan kan het er ook niet worden uitgehaald.’

Geweld
Het aantal geweldsdelicten steeg met +14%. Opvallend is een stijging van het aantal bedreigingen. Waren er in de eerste helft van 2015 nog 24 meldingen, dit aantal steeg in de eerste helft van 2016 naar 38. We zien dat er meer incidenten zijn met verwarde personen (zoals de 30 jarige man die op 20 mei van dit jaar drie personen mishandelde bij de Jumbo in Soest) en dat er in het laatste half jaar vaker over en weer aangifte is gedaan tussen buren en familieleden onderling. We zien geen toename in huiselijk geweld. De gemeente is bezig met een plan van aanpak voor verwarde personen.

Het complete overzicht van de veiligheidscijfers kunt u hier vinden.

persbericht-soest-voet

Zomervakantie is het insluip- en inbraakseizoen

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-067
19 juli 2016

Zomervakantie is het insluip- en inbraakseizoen

Op vakantie? Of een aantal uurtjes verkoeling opzoeken bij het zwembad?Voor het inbrekersgilde is de zomer het seizoen waar zij redelijk eenvoudig haar slag kan slaan. Ga maar na: openstaande ramen die tijdens het doen van een boodschap niet worden afgesloten. Huizen waar duidelijk te zien is dat de post al een aantal dagen niet van de deurmat is gehaald. Woningen die geen teken van leven tonen. Voldoende aanwijzingen voor ons allemaal dat bewoners niet thuis zijn. En dus kansen voor insluipers en inbrekers om een succesvolle poging te wagen.

Een vreemde die rond heeft gesnuffeld in je privé eigendommen, lades heeft open getrokken en persoonlijke bezittingen meeneemt. Een inbraak gaat je niet in de koude kleren zitten en heeft een enorme impact op bewoners. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. En zelf heeft u ook een belangrijke sleutel in handen om inbrekers én insluipers buiten de deur te houden. Zorg bijvoorbeeld voor goede sloten en sluit –al gaat u maar even weg of naar buiten– ramen en deuren. Kijk wat u nog meer kunt doen op www.politie.nl (onder het kopje Thema’s en dan “Woninginbraak”).

Afspraken met buren
En gaat u voor lange of kortere tijd weg? Spreek dan met de buren af dat zij een oogje in het zeil houden als u er niet bent. Of plaats tijdschakelaars op verlichting en radio, zodat uw woning een bewoonbare indruk maakt. Bij twijfel, bel altijd de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig.

persbericht-soest-voet

Uniek, de buurt-SMS in Klaarwater

12 mei 2016

Uniek, de buurt-SMS in Klaarwater

Niet alle wijkbewoners hebben WhatsApp op hun telefoon. In wijk Klaarwater zijn de eerste wijkbewoners zonder WhatsApp al aangesloten bij de BuurtWhatsApp. Dit werkt iets minder interactief, maar dan blijven deelnemers toch op de hoogte van de meest belangrijke berichten. Andersom kunnen deelnemers van buurt-sms in de wijk een beheerder via sms op de hoogte stellen van een bijzondere situatie, waarbij de beheerder dat bericht dan weer via WhatsApp met de rest van de wijk kan delen.

Het is geen vervanging van BuurtWhatsApp… deelnemers van BuurtWhatsApp die al nu gebruik maken van de groep via WhatsApp kunnen zich niet aanmelden voor de sms variant. Maar er zijn genoeg mensen die wel een mobiele telefoon hebben, maar geen WhatsApp. Goed om te weten dat ook zij zich nu ook kunnen aanmelden voor BuurtWhatsApp.

Buurt-SMS is nog in testfase, maar wel actief. Mocht blijken dat het niet werkt, dan bestaat de kans dat het initiatief wordt teruggedraaid, maar de eerste reacties zijn bijzonder positief. De verwachting is dat het aantal berichten welke via de buurt-sms zullen worden verspreid minimaal zal zijn.

300 deelnemers in Klaarwater

18 april 2016

Op 18 april is de 300e deelnemer toegevoegd aan de WhatsApp-groep in Klaarwater. In de wijk wonen 2.000 mensen in de leeftijd tussen 20 en 80 jaar. Met 300 deelnemers zijn van deze groep, die we toch voor het grootste gedeelte als doelgroep zien,  zo’n 15% deelnemer van buurtwhatsapp.

img-20151029-wa0003[1]

Natuurlijk zitten deze 300 deelnemers niet in één WhatsAppgroep, er zijn meer groepen waarbij gekeken is naar een logische verdeling van de straten. Beheerders wisselen urgente berichten uit tussen de groepen, zodat niemand iets mist.

BuurtWhatsApp al 1500 deelnemers

7 april 2016

BuurtWhatsApp is een groot succes. In Soest en Soesterberg zijn al meer dan 1.500 deelnemers van BuurtWhatsApp. De website buurtwhatsappsoest.nl is dit jaar al bezocht door meer dan 2.100 bezoekers met 9.000 pagina weergaven. De Facebookpagina wordt door meer dan 800 mensen gevolgd. De verwachting is dat dit aantal nog verder zal toenemen. Bijna de helt van de bezoekers van de webpagina van BuurtWhatsApp Soest klikt door naar de pagina voor het aanmelden en weer de helft daarvan melde zich daadwerkelijk aan! Een kwart van de bezoekers melde zich dit jaar aan voor BuurtWhatsApp in Soest of Soesterberg. Er komen ook aanmeldingen via andere routes binnen, maar het geeft wel een indruk van de toegevoegde waarde die de website heeft.

BuurtWhatsApp in het nieuws
groepen07042016[1]Op 1 april is een persbericht verspreid die door een paar kranten de week daarna is gepubliceerd. Een ludieke actie en we kregen er kritische en ook leuke reacties op. Vandaag is in een live uitzending van radio Soest een kort interview gegeven over het succes van BuurtWhatsApp in Soest.

Beheren en kosten van BuurtWhatsApp
De WhatsAppgroepen worden beheerd door verschillende beheerders. Met dank aan hun inzet en die van de deelnemers is BuurtWhatsApp Soest in enkele maanden tijd uitgegroeid naar een serieus initiatief. Een aandachtspunt is dat er kosten gemaakt worden, o.a. om de website te faciliteren en de grafische en technische vormgeving van de website. Natuurlijk gaan we geen reclame via sms versturen, zoals op 1 april in het persbericht naar buiten is gebracht. Natuurlijk is het fijn als de kosten van dit burgerinitiatief gedeeld kan worden met meerdere deelnemers. Op de website is daarom een button geplaatst met de mogelijkheid om een klein bedrag te doneren, maar natuurlijk is dat niet verplicht. BuurtWhatsApp is gratis en zal zolang dat mogelijk is ook gratis blijven.

Collecteren en werven in Soest

1 maart 2016

Omdat er in verschillende WhatsAppgroepen onduidelijkheid is over het collecteren en het werven van donateurs, hebben we de regels bij de gemeente Soest opgevraagd. Met dit bericht willen we deze informatie delen.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen wordt een collectevergunning verleend.

Artikel 5:13 lid 1 zegt: “het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden”. Ook het werven van donateurs valt onder het collecte artikel en er is dus ook voor deze manier van collecteren een collectevergunning nodig.

Wie er mogen er collecteren of werven
collecteren
Jaarlijks wordt door het CBF een collecterooster opgesteld. Op dit rooster staat precies welk doel welke week mag collecteren. Deze instanties hebben geen vergunning nodig, behalve als ze in een afwijkende periode gaan collecteren. Er komen natuurlijk ook instanties aan de deur die niet op het rooster van het CBF staan, deze moeten wel een vergunning kunnen laten zien.

Hoe herken je dan een collectant?
De landelijke collectes worden van te voren aangekondigd; in de bladen, via de radio of met posters. Of je kijkt op het rooster. Je weet dan dat je een collectant van een bepaald goed doel kunt verwachten.

Een collectant dient een deugdelijk identificatiebewijs van de collecterende instantie bij zich te hebben. Hierop staat ook de collecteweek vermeld en met wie contact opgenomen moet worden bij onrechtmatigheden. De collectebus moet gesloten en verzegeld zijn en is voorzien van een kenmerk van de collecterende instelling.

Let wel, dit gaat natuurlijk alleen op voor de landelijke collecten. De plaatselijke inzamelingsacties, zoals de vlaaienactie van de scouting, voldoen niet aan deze regels. Zij moeten wel een vergunning kunnen laten zien.

Hoe kun je dit zelf controleren?
Zie je een collectant en is er twijfel over zijn/haar intenties, dan kun je kijken op de website van het CBF: www.cbf.nl/collecterooster/roosters/. Aanvullend kun je kijken op de pagina van de gemeente Soest: www.soest.nl/collecten/. Komt de stichting of organisatie op beide overzichten niet voor en kan men geen vergunning van de gemeente Soest laten zien, dan is er dus geen toestemming gegeven voor deze collecte of donateurswerving. Meld dit in voorkomende gevallen altijd bij de gemeente en in geval getwijfeld wordt aan de intenties van de personen die langs de deuren gaan direct via de politie via het nummer alarmnummer 112.

T veilige Hart

12 februari 2015

Op 10 februari zijn bewoners uit ’t Hart een eigen BuurtWhatsAppgroep gestart. Via de groep kunnen bewoners verdachte situaties delen met andere deelnemers van de groep.

De bewoners maken hierbij geen gebruik van WhatsApp, maar van de Veiligebuurt app. Op de website www.veiligebuurt.nl kunnen bewoners de app voor Apple of Android telefoon downloaden. Wanneer ze zijn aangemeld kunnen ze zich opgeven voor de app groep T veilige Hart van Soest.

T veilige Hart van Soest
De groep is besloten, waardoor de beheerder bewoners kan toevoegen aan de groep en andere, niet gewenste bezoekers of meekijkers, geen toegang hebben. Wanneer bewoners zich aanmelden krijgt de beheerder hierover een bericht. Vooraf dienen bewoners zich op te geven via e-mail tveiligehart@buurtwhatsappsoest.nl onder vermelding van hun naam, adres en mobiele telefoonnummer.

Wat kunnen bewoners met deze app?
Met deze app kunnen bewoners via een druk op de knop snel verdachte situaties melden aan medebuurtbewoners, zodat zij kunnen assisteren wanneer noodzakelijk. Deze app is overigens geen vervanging van de 112 melding. Uiteraard moeten verdachte situaties of misdrijven worden doorgegeven via het alarmnummer 112!

Voor de Veiligebuurt app hoeft men geen telefoonnummers uit te wisselen met buurtbewoners. Dit zorgt voor een laagdrempelig contact en meer privacy.

En verder
Dit is de eerste stap in het gezamenlijk veiliger maken van de buurt. De beheerder wil gaan werken aan het opzetten van een team mensen die buurtbewoners kunnen ondersteunen bij het veiliger maken van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van sloten, of het installeren van extra verlichting.

Verslag informatieavond

Informatieavond ‘ Herken verdacht gedrag’ druk bezocht
Zo’n 70 inwoners waren op 9 februari aanwezig tijdens de eerste informatieavond over verdacht gedrag. Kon u hierbij niet aanwezig zijn? Op dinsdag 1 maart vindt een extra avond plaats.

wp_20160209_19_29_57_pro[1]Iedereen kan  verdacht zijn, maar hoe gedraagt iemand zich die zich voorbereidt  op een inbraak? Wat zijn de kenmerken van de inbreker en hoe gaat deze te werk? Als wijkbewoner weet je het beste welk gedrag in de wijk ‘verdacht’ is.  En waarom moeten we eerst 112 bellen en daarna pas de  WhatsAppgroep informeren?  De politie vertelde waarom het belangrijk is juist te bellen als een potentiële dader nog ‘op verkenning’ is!

Tijdens de informatieavond konden aanwezigen vragen stellen, werden praktijkvoorbeelden besproken, praktische tips uitgewisseld en de do’s en don’ts van BuurtWhatsAppgroepen besproken. Er was genoeg ruimte voor persoonlijke verhalen, waarmee andere inwoners ook hun voordeel konden doen.

112 Bellen
Twijfel je over de intenties van iemand die wel heel nieuwsgierig is, of ander afwijkend gedrag vertoont? Bel 112! Door de landelijke campagne 112 daar red je levens mee hebben sommige mensen het gevoel dat 112 niet bedoeld is om verdacht gedrag te melden. Maar de politie gaf duidelijk aan dat u voor elke melding waarbij de politie direct moet komen 112 mag bellen!

Extra bijeenkomst op 1 maart
De gemeente organiseert samen met de politie een extra bijeenkomst op dinsdagavond 1 maart, om 19.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden kan
via postbus2000@soest.nl onder vermelding van Clinic Verdacht Gedrag.