Buurtwacht Soest

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via de App attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wil je ook meedoen?

AAN/AFMELDEN


Op deze website kun je informatie vinden over de Buurtwacht groepen. Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van buurtinitiatieven om hun buurt of wijk veiliger te maken.

De WhatsApp-groepen
Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsApp-groep actief zijn. Er zijn al veel groepen actief. Actieve WhatsApp groepen worden gemeld bij gemeente en politie. Soms doet de wijkagent ook mee. Zo kunnen wijkbewoners gericht geïnformeerd worden bij relevante zaken in hun eigen wijk. Doe je ook mee?

Samen voor een veilige woonomgeving

Wijzigingen privacybeleid en huisregels

24 mei 2018
Het privacy statement en de huisregels van Buurtwacht Soest zijn aangepast. Het aanpassen van het privacy statement was nodig i.v.m. de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gelijktijdig hebben we de huisregels aangepast omdat deze onvoldoende aansloten bij de doelen van Buurtwacht Soest.

Zowel de huisregels als het privacy statement zijn met beheerders van Buurtwacht (WhatsApp) groepen in Soest gecommuniceerd. Via de beheerders worden deelnemers op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

TOP overleg

19 mei 2018
Na ruim 2 jaar en 2 maanden vonden we het weer tijd om weer eens goed met elkaar in gesprek te gaan. Beheerders van (WhatsApp) groepen kwamen op 15 mei bij elkaar in het gemeentehuis. En we waren daar niet alleen. Ook de politie en gemeente Soest waren erbij. En met 16 beheerders was er toch echt een serieuze opkomst.

Politie en gemeente waren ook aanwezig. Naar hun eigen zeggen omdat ze het bijzonder op prijs stellen dat bewoners zich zo actief inzetten voor een veilige buurt of wijk. Als burgers zitten we bovenop plaats delict… En met die bewoners, daarmee bedoelen ze toch zeker alle deelnemers van Buurtwachtgroepen en andere initiatieven waarbij bewoners met elkaar hebben afgesproken alert te zijn voor een veilige Buurt.

De politie en de gemeente zijn zich bewust van de voordelen die Buurtwacht Soest groepen bieden. Samenwerking met burgers is ook voor politie van toegevoegde waarde en de Buurtwacht groepen zijn daar een goed middel voor. Natuurlijk moet er nog gewoon 112 gebeld worden bij inbraken etc., maar interactie met burgers bied extra informatie die de politie anders niet of veel later zou krijgen.

Bijzondere en nuttige avond
Buurtwacht als initiatief voor en door burgers, moet laagdrempelig zijn en bijven. De avond gaf zeker ook een goed beeld van de diversiteit binnen Soest. Elke inwoner van onze gemeente moet tenslotte kunnen aansluiten. De diversiteit werd zichtbaar door de diversiteit aan meningen tussen de beheerders. Bijzonder dat veel verschillende meningen op één avond besproken konden worden, waarbij iedereen voldoende gelegenheid kreeg om een eigen punt toe te lichten. En punten waren er genoeg. Voor elk onderwerp is gezocht naar de meest praktische en laagdrempelige oplossing.

Stille groepen of actieve groepen? Is het één beter dan het ander? Het gaat om de beleving bij de deelnemers en om het resultaat. De drempel om berichten te melden moet laag blijven, maar we werden het er wel over eens dat reacties vaak het gevoel geven dat WhatsApp groepen soms als druk ervaren worden. Maar wat zeggen de huisregels daar dan van? Mag je de groep alleen maar gebruiken als je ook de politie hebt gebeld? Zijn er dan geen situaties waarbij je de groepen toch kunt gebruiken zonder dat je de politie gebeld hebt? Natuurlijk wel. De huisregels worden daarom op dit moment herschreven en binnenkort publiceren we mogelijk een nieuwe versie. Een lagere drempel om relevante zaken te melden, en meer duidelijkheid om reacties tot een minimum te beperken.

Nog veel andere zaken zijn besproken en die zullen we hier niet allemaal delen. Privacy van deelnemers, toevoegen van nieuwe deelnemers, verwijderen van deelnemers, de website, de Buurtwacht Soest App, nieuwsbrieven, etc. De avond was nuttig en zeker niet alleen om de inhoud. Het was een goed moment om elkaar als beheerders eens te ontmoeten. WhatsApp is prima, maar er gaat niks boven een goed gesprek.

Reageren

15 april 2018
Wat kun je zelf doen?
Je bent getuige van een verdachte situatie. De politie is al gebeld en via de App zijn de mensen in de buurt geïnformeerd. Dan is het afwachten, of kunnen we als buurt nog iets doen?

Je kunt reageren, maar alleen als dit veilig kan. Maar wat bedoelen we met reageren? Met reageren bedoelen we niet dat we via de App allemaal vooronderstellingen gaan delen, of onze frustratie met de buren gaan delen over de brutaliteit van de daders. Een stroom aan overbodige berichten doet geen goed aan de overzichtelijkheid van de feiten in de App. De App komt pas weer in beeld als er nieuwe feiten gemeld kunnen worden die relevant zijn. Maar, wat bedoelen we dan wel?

Reageren
Reageer, bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dan om de plannen van de verdachte persoon te verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als dit veilig en zonder risico’s kan. Dit is de formele tekst, maar wat kun je nu zelf doen?

  • Wees alert, of je nu thuis bent, binnen of buiten. Ook als je binnen bent kun je de straat voor je huis wat extra in de gaten houden.
  • Ga als je gelegenheid hebt en dit veilig kan naar buiten en laat je zien. Alleen al je aanwezigheid is een signaal aan de omgeving dat de buurt alert is.
  • Meld verdachte situaties of nieuwe feiten direct via de App. Houd het bij de feiten, want de groep moet juist op dit moment beschikbaar blijven voor relevante informatie. En de melder kan via de App de berichten van buren lezen en kan die doorgeven in het contact dat er is met de politie.
  • Het aanspreken van een verdachte persoon kan interessante nieuwe feiten opleveren. Zoals hoe die persoon reageert, hoe de persoon eruit ziet, de manier van spreken, etc. En je voorkomt er mee dat de persoon zijn activiteiten voortzet. Maar wees je wel bewust van mogelijke risico’s. Soms is het beter de komst van politie af te wachten en politie te informeren over je bevindingen, bijvoorbeeld als je ze in een auto hebt zien stappen door voertuiginformatie zoals merk/type/kleur en kenteken en aantal inzittenden aan de politie te verstrekken.

Oproep
Is er in de buurt een verdachte situatie of heeft er een misdrijf plaatsgevonden? Misschien heb je het zelf gezien, of kreeg je een bericht via de App… Dan is de oproep om extra alert te zijn. De persoon die de melding geplaatst heeft is de potentiële daders mogelijk al uit het oog verloren. Reageer dus als dit veilig kan.

Sta klaar voor je buren. De volgende keer zijn ze er voor jou.
Dit is de R van Reageren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Appen

7 april 2018
Deel je melding met de buurt
Deel direct nadat je de politie hebt gebeld je bericht met je buurt. Terwijl de politie onderweg is, zijn er in je omgeving mensen die na je bericht extra alert zullen zijn. Hierdoor zijn er ineens veel ogen en oren en is het goed mogelijk dat er anderen zijn die kunnen helpen.

De tweede stap bij een verdachte situatie: Deel je melding met de buurt. Via een WhatsApp groep, of de Buurtwacht Soest App.

Meld in je bericht dat de politie al is gebeld. En geef een duidelijke omschrijving van de situatie, tijdstip, locatie, signalement… alle informatie is belangrijk.Beschrijf de situatie en geef indien mogelijk ook een signalement van de dader(s). En heb je foto’s? Stuur die dan mee.

Oproep
Ben je getuige van een verdachte situatie en heb je de politie gebeld? Vergeet niet om de melding ook direct met je buren te delen. Wacht daar niet mee, want de eerste minuten kunnen belangrijk zijn. Terwijl de politie nog onderweg is kun je de buurt al via de App op de hoogte brengen. Dit is de A van Appen. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Hoe deel je een bericht via de App?
Via de App deel je informatie met je buren. Wees in je bericht volledig en blijf bij de feiten en deel zaken die je daadwerkelijk hebt geconstateerd. Een verdacht persoon is niet op voorhand al schuldig en discrimineer niet in je bericht. Een foto meesturen, dat mag in een besloten (WhatsApp) groep. Maar stuur een foto niet door buiten de groep en publiceer die niet op een open internet pagina. Als een bericht of foto persoonskenmerken of voertuiggegevens bevat, dan kun je die in een besloten groep van Buurtwacht Soest delen, maar beschuldig niemand in een bericht. Door bij daadwerkelijke constateringen te blijven en die te benoemen, is een boodschap over het algemeen duidelijk genoeg.

Het is niet toegestaan om een foto die gegevens over personen bevat en die je via een besloten Buurtwacht Soest omgeving hebt ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.

Alarmeren

31 maart 2018
Alarmeer direct bij verdachte situaties of personen
Tijdens een ‘rondje om’, ben je niet altijd bewust bezig met veiligheid. Toch kun je zomaar getuige zijn van een verwachte situatie. Een auto die al een paar keer voorbij is gereden, een voorbijganger die tijdens het groeten wegkijkt, maar wel heel veel interesse heeft in andere details in de omgeving. Of je bent thuis en wanneer nadat je de deur opent op het geluid van de bel, krijg je een onduidelijk verhaal te horen. Wat wil die persoon eigenlijk?

De eerste stap bij een verdachte situatie: Bel direct de politie. Bij spoed 112, of voor minder urgente gevallen 0900-8844.

Beschrijf de situatie en geef indien mogelijk een signalement van de dader(s). Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de persoon van top tot teen. En ben je in een gelegenheid om een foto te maken, laat dit dan niet achterwege.

Oproep
Ben je getuige van een verdachte situatie? Bel altijd eerst de politie! Soms twijfel je en kom je pas later tot het besef dat je beter de politie had kunnen bellen. Twijfel niet, maar bel altijd als je een verdachte situatie of persoon ziet. Bij 0900-8844 worden ze echt niet boos op je als ze één keer vaker gebeld worden en bij spoed bel je natuurlijk gewoon 112. Jouw telefoontje is soms het begin van een oplossing. En Buurtwacht groepen zijn geen vervanging van de politie, dus informeer altijd eerst de politie. Dit is de A van Alarmeren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Signaleren

25 maart 2018
Zomertijd
Vandaag is de zomertijd weer ingegaan. In de avonden blijft het steeds langer licht en dat is goed nieuws.

Al vanaf januari hebben we in onze gemeente last van personen die het nodig vinden om onze huizen met tandenstokers te markeren. Zogenaamd ongemerkt gaat deze persoon onze wijken door en plaatst overdag of ’s avonds een kleine markering, vaak in de vorm van een tandenstoker, op onze huizen of deuren. Op een later moment, overdag, ’s avonds of ’s nachts, volgt vaak een inbraak.

Oproep
Ook nu het zomertijd is de oproep om ’s avonds wat vaker een rondje te lopen. Houd de gordijnen open, zodat je ook als je binnen bent kunt zien wat er buiten gebeurt. Dit is de S van Signaleren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Signalement
Een signalement geven is niet zo heel moeilijk, maar vaak vergeet je om nog even goed naar een persoon te kijken. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op:

  • Haarkleur / kapsel / hoofddeksel
  • Specifieke kenmerken (bril, baard, huidskleur, etc)
  • Jas
  • Broek
  • Schoenen
  • Auto (merk, type, kleur, kenteken)

1100 Registraties voor de Buurtwacht Soest App

14 maart 2018

Buurtwacht Soest App
Op 22 januari melden we dat de App 1189 keren is gedownload. Inmiddels is dit verder gestegen tot over de 2000. Via dit korte nieuwsbericht een update hierover.

De App is nu 2000 keer gedownload en er zijn ruim 1100 mensen, verspreid over heel de gemeente Soest, die zich via de App hebben geregistreerd. De helft hiervan zijn geverifieerde deelnemers, wat betekend dat ze zich hebben aangemeld voor toegang tot de deelnemersomgeving in de App.

In de App kunnen mensen aangeven voor welke wijken alarmberichten worden ontvangen. Voor berichten met een informatieve strekking is een prikbord aangemaakt, waarvoor gebruikers zelf kunnen bepalen of ze notificatie willen ontvangen als er een nieuw bericht op wordt geplaatst. Alarmmeldingen van deelnemers komen (als deze door beheerders worden doorgestuurd) als alarmmelding binnen bij de gebruikers van de App. Regelmatig zijn alarmmeldingen die gebruikers via de App melden informatief bedoeld, of bevatten informatie over zaken die al in het verleden hebben plaatsgevonden. Omdat deze informatie toch nuttig is voor veel deelnemers kunnen deelnemers ook meldingen die niet worden doorgestuurd als alarmbericht teruglezen. Bij informatieve berichten volgt dus geen alarmmelding.

De Buurtwacht Soest App is te krijgen voor telefoons met een iOS en Android besturingssysteem, te downloaden via de Google Play en Apple store.

BuurtWhatsApp

20 februari 2018

De naam Buurtwacht Soest
Op 7 oktober 2016 ontvingen we van WhatsApp Inc. een sommatie onze naam BuurtWhatsApp Soest te veranderen en de website op te heffen. Naar aanleiding hiervan is destijds besloten de naam van de website te veranderen. Deze verandering is vooraf besproken met gemeente Soest en beheerders.

De naam Buurtwacht Soest vs BuurtWhatsApp maakt verder geen verschil. Via de website kunnen deelnemers zich aanmelden als ze deelnemer willen worden van een WhatsApp groep. Aanmelden voor de App van Buurtwacht Soest via de website is niet mogelijk. Deelnemers die de App willen gebruiken kunnen deze installeren via de Appstore van hun eigen mobiele telefoon.

OM vervolgt criminele bende

7 februari 2018

Met de aanhouding van een zevende verdachte, is het onderzoek naar een inbrekersbende uit Soest afgerond. Dat vertelde de officier van justitie dinsdag op de zitting van de rechtbank in Utrecht.

Daar moesten twee verdachten die het langst in voorarrest hebben gezeten, een 35-jarige Soesterse en een 19-jarige jongen, nog verschijnen. De aanhouding van de bende in Smitsveen leidde volgens de politie tot een ‘absurde’ daling in het aantal inbraken deze zomer.

Lees verder OM vervolgt criminele bende

Er ligt een tandenstoker op mijn deurmat

2 februari 2018

Twee keer per dag poetsen, twee keer per dag stokeren. Met een tandartsassistente als moeder ben ik van jongs af aan gehersenspoeld met deze woorden als was het communistische propaganda.

Praatjes vullen geen gaatjes, maar de tandarts doet dat wel als je niet goed voor je gebit zorgt. Dus zorg ik er braaf voor dat er altijd een doosje tandenstokers in mijn tas zit.

Tandenstokers hebben blijkbaar meerdere functies. Inbrekers hebben wat nieuws bedacht. Ze markeren huizen met een tandenstoker bij de voordeur en de deurpost. Als de stokers blijven hangen, kunnen ze in één oogopslag zien wie er niet thuis is.

Lees verder Er ligt een tandenstoker op mijn deurmat