Huisregels

Inbrekers mijden buurten waar bewoners elkaar via Buurtwacht Soest waarschuwen voor verdachte personen of situaties.

Buurtwacht groepen zijn bedoeld als alarmsysteem. Om ervoor te zorgen dat iedereen de groepen goed gebruikt, zijn er voor deelname regels vastgesteld:

  1. De minimumleeftijd van deelnemers is 18 jaar.
  2. Deelnemers moeten wonen in de wijk of buurt waar de groep actief is.
  3. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep onterecht als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Heb respect voor elkaar en eventuele verdachten. De politie komt alleen in actie bij een 112 melding.
  4. Een signalement of foto kan handig zijn. Volgens de privacywet is het niet toegestaan foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een Buurtwacht groep is echter een besloten groep, waardoor het delen van foto’s mogelijk is. Doe dit alleen als de foto’s daadwerkelijk aan een signalement of aan het beeld van de situatie bijdragen. Als je foto’s via de groep of App ontvangt, dan mag je ze nooit doorsturen naar een omgeving buiten de besloten Buurtwacht Soest omgeving en je mag ze niet voor andere doeleinden gebruiken of openbaar maken.
  5. Gebruik de groep alleen als alarmsysteem. Plaats geen gezellige of grappige berichten, daar is de groep niet voor bedoeld.
  6. Gebruik de Buurtwacht groep volgens SAAR:saar
   S = Signaleer
   A = Alarmeer 112
   A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen.
   (alleen actuele meldingen)
   R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
  7. De bedoeling is de plannen van de verdachte persoon te verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico’s.
Rol van de beheerder

 • De beheerder van een groep verifieert aanmeldingen van nieuwe deelnemers;
 • Zijn er twijfels over je intenties, of plaats je berichten die niet in de groep horen, dan kan de beheerder je verwijderen;
 • Meld je af bij de beheerder van je groep als je niet meer mee wilt doen.

Wat wel – wat niet?
De Buurtwacht groepen zijn bedoeld als een alarmsysteem. De invulling daarvan lijkt rekbaar te zijn, maar is dat niet. Wat paar handreikingen waar de groepen wel en niet voor bedoeld zijn, kun je op deze pagina vinden.