Privacy Statement

Buurtwacht Soest is een burgerinitiatief, dus we zijn geen bedrijf. Dit maakt het wellicht onduidelijk waar je gegevens nu eigenlijk terecht komen. En wat doen we met de gegevens die we van je krijgen als je je aanmeld bij Buurtwacht Soest?

Voor de Buurtwacht Soest App kun je hier het privacy statement vinden.

Buurtwacht Soest wordt beheerd door meerdere personen. Waar in ons privacy statement gesproken wordt over ‘we’ bedoelen we dus deze personen. In geval van WhatsApp zijn de personen die we hier concreet mee bedoelen de beheerder(s) van de WhatsApp groep waarvoor je je hebt aangemeld. In geval van de Buurtwacht Soest App bedoelen we de beheerders van de Buurtwacht Soest App.

We hebben gegevens van je nodig:

  • Je naam is nodig om je aan te kunnen spreken en/of je als persoon en inwoner van Soest te kunnen verifiëren;
  • Je adres is nodig om je als inwoner van Soest te kunnen verifiëren, of je in de juiste groep in te kunnen delen;
  • Je mobiele telefoonnummer is nodig om gebruik te kunnen maken van Whatsapp groepen, of om contact met je op te nemen als we vragen hebben over je aan/ of afmelding, of n.a.v. een (alarm) melding;
  • Je e-mail adres is nodig om je aan/ of afmelding te bevestigen, of voor je account in de Buurtwacht Soest App en voor belangrijke informatie over het functioneren van Buurtwacht Soest mbt de Whatsapp groep of App waarvoor je je hebt aangemeld;
  • Je e-mail adres kan ook worden gebruikt voor informatieve nieuwsbrieven, maar je kunt je voor informatieve nieuwsbrieven altijd afmelden, zonder dat dit consequenties heeft voor je deelname aan Buurtwacht Soest.

We bewaren je gegevens tot wederopzegging. Dus, als je de WhatsApp groep verlaat, of je afmeld via de website of App, dan verwijderen we binnen afzienbare tijd je gegevens.

Je kunt ons altijd vragen om de gegevens die we van je hebben te verwijderen. In dat geval verwerken we dit verzoek en zul je ook worden verwijderd als gebruiker of deelnemer van Buurtwacht Soest. We kunnen niet alle gegevens verwijderen… meer informatie hierover onder het kopje ‘waarvoor ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk’

Je kunt ons altijd vragen welke gegevens we van je hebben. In die gevallen vragen we je wel om je identiteit te verifiëren.

Je kunt ons altijd vragen om gegevens die we van je bewaren aan te passen. Bijvoorbeeld je telefoonnummer, adres of e-mailadres.

We delen je gegevens niet met derden. Voor de App is i.v.m. het technisch beheer een bewerkersovereenkomst vastgesteld, waardoor het gebruik van de persoonsgegevens die via Buurtwacht Soest worden verwerkt altijd binnen de gestelde kaders, gebaseerd op dit privacy statement, worden verwerkt. De buurtwacht Soest beheerders zien we niet als ‘derden’. Alle beheerders die zich voor Buurtwacht Soest inzetten hebben ingestemd met het privacy statement die voor Buurtwacht Soest is opgesteld.

Waar bewaren we de gegevens van WhatsApp groepen
De gegevens van deelnemers van WhatsApp groepen worden niet centraal bewaard. Centraal bewaren van deze gegevens draagt niet bij aan het doel van de WhatsApp groepen en is niet nodig om deze te kunnen beheren. Daarom bewaren we deze gegevens niet centraal, maar de beheerder(s) van de WhatsApp groep waarvoor je je hebt aangemeld bewaard deze. Er is dus geen sprake van grootschalige verzameling van persoonsgegevens. De administratie van deelnemers van een decentrale WhatsApp groep (nooit groter dan 256 deelnemers) is klein, en benadert het ‘huishoudelijk gebruik’, doordat deelnemers vs beheerders elkaar vaak (van gezicht of persoonlijk) kennen. Om deze reden is er geen hoog beschermingsniveau van de gegevens, aangezien we hiertoe geen mogelijkheden hebben. De noodzaak voor hoogwaardige beveiliging ontbreekt, omdat je naam en mobiele nummer ook via de WhatsApp groep zichtbaar is voor andere deelnemers in de groep. Dit is het principe van WhatsApp groepen en door je aan te melden zul je met deze methode in moeten stemmen.

Waar bewaren we de gegevens van de Buurtwacht Soest App
De administratie van gebruikers en deelnemers van de Buurtwacht Soest App worden juist wel centraal bewaard. In de App zijn juist veel beheerders en die hebben niet allemaal toegang nodig tot jouw gegevens. Daarom is gekozen voor het centraal bewaren van deze gegevens. Er zijn fysieke en logische toegangsmaatregelen genomen die diefstal, verlies of beschadiging van gegevens beperken en hiervoor is een bewerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier(s).

Waarvoor ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk
De WhatsApp groepen en de Buurtwacht Soest App zijn bedoeld om verdachte situaties te melden. Je bent zelf verantwoordelijk voor gegevens die je in de App deelt. Als je berichten (tekst en/of foto’s) deelt in een Buurtwacht Soest groep of App wordt die informatie zichtbaar voor andere deelnemers. Beheerders kunnen door jou geplaatste berichten niet uit een (WhatsApp) groep verwijderen. Ook als je je op een later tijdstip bij Buurtwacht Soest afmeld en ons zou vragen alle gegevens te verwijderen, dan blijven de door jou geplaatste (alarm) meldingen aanwezig in de groepen. Dit is het principe hoe de Buurtwacht App groepen werken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor berichten die je via Buurtwacht Soest met anderen deelt. Wees je ervan bewust dat je anderen nooit mag beschuldigen. De groepen zijn bedoeld om feiten te delen en anderen in Soest te attenderen op verdachte situaties. Persoonskenmerken, foto’s en voertuiginformatie worden gezien als persoonsgegevens en deze mogen niet openbaar worden gemaakt. De WhatsApp groepen zijn besloten omgevingen waarbinnen informatie wel gedeeld kan worden, mits de (WhatsApp) groep een besloten karakter heeft. Dit wordt bereikt doordat we bij Buurtwacht Soest alleen deelnemers toelaten die zich voor een groep in hun eigen buurt aanmelden.

In de Buurtwacht Soest App deel je de gegevens alleen met beheerders die deze voor jou (soms in aangepaste vorm) doorsturen binnen de besloten omgeving van de App. Beheerders houden zelf rekening met de gevoeligheid van informatie, maar door je bericht met ons te delen geef je ons toestemming dat deze informatie verder wordt gedeeld voor gebruik binnen Buurtwacht Soest.

Als deelnemer mag je geen persoonsgegevens openbaar maken welke je in de besloten omgeving van Buurtwacht Soest hebt ontvangen. Als je gegevens van personen (signalement, foto, of andere gegevens die gekoppeld zijn aan een persoon, waaronder kentekens, etc.) die je via Buurtwacht Soest in een besloten groep hebt ontvangen openbaar maakt, kun je hiervoor mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

Buurtwacht Soest kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor berichten die deelnemers in de groepen publiceren. Buurtwacht Soest heeft het recht om de tekst in het privacy statement aan te passen.