Privacybeleid

Buurtwacht Soest is een burgerinitiatief en geen bedrijf. We gebruiken de Buurtwacht groepen voor privedoeleinden welke niet samenhangen met zakelijke activiteiten. Dit maakt het wellicht ook onduidelijk waar je gegevens nu eigenlijk terecht komen. En wat doen we met de gegevens die we van je krijgen als je je aanmeld bij Buurtwacht Soest? Daarom hebben we ook voor dit initiatief een privacy statement opgesteld.

 1. Privacy statement Buurtwacht Soest App (versie 15 november 2019)
  Voor de Buurtwacht Soest App is een apart privacy statement opgesteld welke je hier kunt vinden. Aan- en afmelden voor de Buurtwacht Soest App verloopt niet via deze website.

 2. Privacy statement WhatsApp groepen (versie 24 mei 2018)
  Buurtwacht Soest wordt beheerd door meerdere personen. Waar in ons privacy statement gesproken wordt over ‘we’ bedoelen we dus deze personen. Zo is er de website die gebruikt wordt als ‘vangnet’, om potentiele deelnemers te helpen om de juiste groep te vinden en informatie te verstrekken. In geval van WhatsApp groepen zijn de personen die we hier concreet mee bedoelen de beheerder(s) van de WhatsApp groepen.

Verwerken van persoonsgegevens
De administratie en verwerking van gegevens voor de WhatsApp groepen zijn huishoudelijk, aangezien deze worden gebruikt voor privedoeleinden van de personen die hieraan deelnemen. Het gebruik van de WhatsApp groepen hangen op geen enkele manier samen met zakelijke activiteiten.

We hebben de volgende gegevens van je nodig:

 • Je naam om je aan te kunnen spreken en/of je als persoon te kunnen verifiëren;
 • Je mobiele telefoonnummer om je toe te kunnen voegen aan WhatsApp groepen, of om contact met je op te nemen als we vragen hebben over je aan/ of afmelding, of n.a.v. een (alarm) melding;

Voor sommige groepen hebben de beheerders extra gegevens nodig, zoals:

 • Je adres om je te kunnen verifiëren, of je in de juiste groep in te kunnen delen;
 • Je e-mail adres om je aan/ of afmelding te bevestigen en voor belangrijke informatie over het functioneren van Buurtwacht Soest m.b.t. de groep waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Je e-mail adres voor informatieve nieuwsbrieven, maar je kunt je voor informatieve nieuwsbrieven afmelden.

Je naam en mobiele nummer zijn ook via de WhatsApp groep zichtbaar voor andere deelnemers in de groep. Dit is het principe van WhatsApp groepen en door je aan te melden zul je hiermee in moeten stemmen. Bij je aanmelding vragen we je ook je nadrukkelijke toestemming en ben je op de hoogte gesteld dat het door jou opgegeven telefoonnummer door je aanmelding toegevoegd zal worden aan de WhatsApp groep.

We delen je gegevens niet met derden. De Buurtwacht Soest beheerders zien we niet als ‘derden’.

Waar bewaren we de gegevens van WhatsApp groepen
De website buurtwachtsoest.nl wordt gebruikt als ‘vangnet’ en gegevens worden automatisch verzonden naar de beheerders van de WhatsApp groep van je keuze. Alleen de beheerders van de WhatsApp groep waarvoor je je hebt aangemeld bewaren je gegevens.

Beheerders van je groep bewaren je gegevens totdat ze je afmelding ontvangen, of je uit de groep bent verwijderd. Als je je afmeld via de website of App, of via een bericht aan de beheerder van de groep, dan worden je gegevens verwijderd.

Je kunt de beheerder van je groep verzoeken om de gegevens die we van je hebben te verwijderen. Afhankelijk van de omvang van je verzoek zul je soms ook verwijderd worden als gebruiker of deelnemer van de Buurtwacht Soest WhatsApp groep. Je kunt ons ook verzoeken om inzage in de gegevens die we van je hebben. In die gevallen vragen we je wel om je identiteit te verifiëren. Je kunt ons altijd vragen om gegevens die we van je hebben aan te passen. Bijvoorbeeld je telefoonnummer, adres of e-mailadres. Je verzoek kun je eenvoudig via een privebericht bij de beheerder indienen.

Er is geen hoog beschermingsniveau van de gegevens die de beheerders bewaren, aangezien de meeste beheerders hiervoor geen mogelijkheden hebben. We hebben wel maatregelen genomen door afspraken te maken met beheerders en alleen die informatie te vragen die daadwerkelijk nodig is om deelnemers toe te kunnen voegen en de gegevens niet centraal (bij de website) te bewaren.

Waarvoor ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk
De verantwoordelijkheden van deelnemers en de afspraken voor het gebruik van Buurtwacht Soest groepen zijn vastgelegd in onze huisregels welke daarmee onderdeel uitmaken van de overeeenkomst.

Disclaimer
De Buurtwacht Soest beheerders kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor berichten en informatie die deelnemers aanleveren of in de groepen delen. Buurtwacht Soest heeft het recht om de tekst in het privacy statement aan te passen. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018 en vervangt de vorige versie van 14 april 2018.

Op de verwerking van je gegevens die we via de website ontvangen, alsook de gegevens die we via de App ontvangen, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De WhatsApp groepen zijn op zichzelf functionerende initiatieven van personen in Soest die in hun eigen woonomgeving een WhatsApp groep beheren. Zolang deze groepen niet voor bedrijfsmatige doeleinden worden gebruikt is hierop de in de AVG gestelde uitzondering van toepassing voor huishoudelijk gebruik. In gevallen waarbij voor het beheren van WhatsApp groepen de AVG wel van toepassing zou zijn, zijn de beheerders en de deelnemers van de betreffende groep verantwoordelijk voor het gebruik en naleving van wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Bij aanmeldingen vanaf de website worden gegevens van deelnemers met hun nadrukkelijke toestemming verstrekt aan de beheerder van de WhatsApp groep waarvoor de deelnemer zich wenst aan te melden.