Beheerders

Buurtwacht groepen zijn bedoeld als alarmsysteem. Om ervoor te zorgen dat iedereen de groepen goed gebruikt zijn er voor Buurtwacht Soest groepen richtlijnen opgesteld, zogenaamde huisregels, welke door gebruikers en beheerders worden aangehouden. Daarnaast zijn er richtlijnen voor beheerders opgesteld.

Richtlijnen voor beheerders Alarmgroepen:

  • Behalve de ‘eigen’ Buurtwacht groep zijn beheerders van WhatsApp groepen ook deelnemer in direct aangrenzende groepen.
  • Van beheerders wordt verwacht dat ze relevante berichten van aangrenzende groepen overnemen en delen in de eigen groep.
  • Beheerders werken samen en hebben een gemeenschappelijk doel en resultaat op het oog. Om dit te bereiken zijn er intentieafspraken gemaakt en is er contact met gemeente incl. toezicht en handhaving en met de politie.
  • Voor contact over groepsoverstijgende onderwerpen of zaken welke in breder verband besproken moeten worden verloopt het contact via vaste contactpersonen van Buurtwacht Soest.
  • Beheerders nemen deel aan de beheerders WhatsAppgroep en werken ook mee aan informatiedeling met gemeente en politie.
  • Beheerders delen urgente berichten uit hun groep zo snel als mogelijk in de beheerdersgroep, zodat andere beheerders dit kunnen verspreiden (mits relevant).
  • Beheerders kunnen relevante berichten met een informatief karakter vanuit hun groepen of vanuit contact met deelnemers in de beheerdersgroep delen.
  • Beheerders zullen op verzoek van gemeente, politie en/of toezicht veiligheidsinformatie met deelnemers in hun groep delen.
  • Als beheerder deel je tips en ervaringen vanuit je eigen wijk met andere beheerders, zodat successen ook in andere groepen gebruikt kunnen worden.