Congres buurtpreventie initiatieven

13 oktober 2018
Vandaag was Buurtwacht Soest aanwezig bij het landelijke congres Buurtpreventie in Bergschenhoek. Met dank aan de organisatie buurttoezicht Lansingerland en gemeente Lansingerland. Op 16 mei 2017 vond een soortgelijk congres plaats onder het thema ‘digitale buurtpreventie en domotica’. Opvallend  is dat het initiatief voor dit landelijk congres deze keer georganiseerd werd op initiatief van buurttoezicht Lansingerland met als belangrijkste te doel om te komen tot een betere samenwerking en problemen waar initiatieven in het hele land mee te maken hebben aan te pakken. Gelijktijdig kan van elkaar geleerd worden door de onderwerpen die juist goed gaan verder uit te bouwen.

Aanleiding
De invulling van buurtpreventie initiatieven verschillen per gemeente en soms ook per initiatief. Gastsprekers gaven presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens het congres werden ervaringen uitgewisseld.

Invulling
De dagvoorzitter was Tweede Kamerlid Chris van Dam, welke de leiding van het congres oppakte nadat burgemeester drs. Pieter van de Stadt de aanwezigen hartelijk had toegesproken namens zichzelf en zijn collega’s in het land. De burgemeester gaf aan dat het logisch is dat er Buurttoezicht is. Citaat: ‘Het is uw en onze buurt. De veiligheid op straat is iets waar we met elkaar iets aan kunnen doen. Burgers nemen initiatief, waarbij deze mogen verwachten dat de overheid hen ondersteunt.’

Gastsprekers gaven presentaties over uiteenlopende onderwerpen.

Presentaties en onderzoeken
Van de politie was Landelijk Projectleider/coördinator Woninginbraak Nationale Politie, Sybren van der Velden, aanwezig. Hij gaf een toelichting over Visie burgerparticipatie. De eerste stappen van de participatieladder ‘informeren, raadplegen en adviseren’ zijn redelijk bekend, maar ook ‘coproduceren en meebeslissen’ zijn belangrijke onderdelen van burgerparticipatie.  In een coproductie werken burgers en beleidsmedewerkers samen aan een beleidsvoorstel voor een bepaald onderwerp dat als advies aan de bewindslieden wordt voorgelegd. In de praktijk blijkt dat er zelden sprake is van coproductie en van meebeslissen is vrijwel nooit sprake. Belangrijk is dat de burger eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit houd o.a. in dat burgers zelfredzaam zijn en moeten samenwerken. De rol van de overheid is dat deze moet ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van samenwerken is wederkerigheid. Hiermee wordt de relatie bedoeld waarbij prestatie beantwoord wordt met een tegengift. Burgers verwachten van de overheid resultaat terug van hun inspanningen. Informeren en betrekken van burgers zijn een belangrijke basis voor wederkerigheid.

Onderzoeker dr. Vasco Lub presenteerde uitkomsten van zijn onderzoeken naar buurtpreventie en wijkveiligheid. Hoe ontwikkelt buurtpreventie zich in Nederland? Waar komt het vandaan? Hoe moeten de overheid en politie omgaan met al die plotseling signalerende en meldende burgers? Buurtpreventie draagt bij aan veiligheid. O.a. als afschrik effect als voldoende massa wordt gemaakt. Actieve Buurtpreventiegroepen zorgen ervoor dat er minder gelegenheden zijn om misdrijven te plegen en buurtpreventie kan drempelverlagend werken waarbij burgers bereikt kunnen worden die zelf de stap naar de politie niet zouden maken. Heeft buurtpreventie alleen positieve effecten? Er zijn voldoende punten van kritiek te benoemen welke aandacht nodig hebben.

Tijdens een presentatie van TNO over technologische en maatschappelijke trends kregen we een inkijkje in ontwikkelingen in Amerika met als belangrijkste boodschap: ‘Je kunt niet meer zomaar wegkomen met enorme misdaden. Er zijn mensen die meekijken’.

Gastsprekers
Behalve de presentaties waarover in vier groepen verder werd gediscussieerd waren er nog meer sprekers uitgenodigd. Jan Niessen van stichting WABP met een verwijzing naar de WaakSamen App (nog niet in Soest te gebruiken), Vincent Kokke die een toelichting gaf over de behoefte aan Buurtpreventie Plus en Tim van Belkom van de Veiligebuurt App. Waar in het verleden soms te vaak aandacht was voor de 10% waarin de verschillende App’s van elkaar verschillen wordt de focus meer en meer verlegd naar de gebieden waar raakvlakken zijn en waar verschillende initiatieven elkaar blijven versterken. Wel blijft er een spanningsveld tussen initiatieven welke WhatsApp als middel gebruiken en alternatieve Apps.

Buurtpreventie Plus
Iedereen heeft het wel eens. Het onderbuikgevoel, wat je ook een niet pluis signaal kunt noemen. Het heeft geen directe raakvlakken met buurtpreventie initiatieven welke zich concentreren op veiligheid in de Buurt, maar door een veranderende leefomgeving en toenemende verwachting op zelfredzaamheid blijven ouderen en hulpbehoevenden langer in de buurt wonen. Niet iedereen kan even goed meedoen met de digitale wereld. Hulpbehoevenden kunnen in toenemende mate in de problemen komen als er onvoldoende aandacht is voor hun situatie. Als buurtprevent kun je een gevoel van onbehagen beter doorgeven aan de officiële instanties dan het gevoel te negeren. Je hoeft zelf de witte jas niet aan te trekken, maar jouw melding kan het verschil maken doordat tijdig ingegrepen kan worden en de situatie van een hulpbehoevende buutbewoner op tijd bekend wordt bij instanties die daar iets mee kunnen doen.

Conclusies
Hoewel het trekken van conclusies na een congres niet eenvoudig is werden de belangrijkste zaken wel samengevat. Via een panel welke was samengesteld uit de verschillende discussiegroepen werden de belangrijkste aandachtspunten nog eens doorgenomen. Waar is behoefte aan en op welke punten is hulp nodig vanuit de overheid. Buurtpreventie werkt, maar goede samenwerking is hierbij wel nodig. In het bijzonder de waarschuwing om vooral uit te kijken voor situaties waarbij bedoeld of onbedoeld een persoon via social media wordt als dader wordt aangemerkt. Zelfs via een onschuldig bericht waarbij slechts een auto (merk, kleur en eerste letter(s) van een kenteken) wordt genoemd kan de postbezorger die deze auto rijdt door dit bericht enorm in de problemen komen. Duidelijk was dat er gewerkt moet worden aan samenwerking. Het beleid dat gemeenten en politie voeren in verschillende gemeenten verschilt enorm. Er zijn stappen te maken welke genomen moeten worden, zowel aan de kant van de overheid om meer te doen op het gebied van wederkerigheid als de kant van de burgers om eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen. N.a.v. het congres wordt door de organisatie een verslag gemaakt waarna de belangrijkste vervolgstappen worden bepaald. De conclusie van vandaag: Er moet een vervolg komen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *