Persbericht gemeente

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-073
1 september 2016 (publicatie 2 september)

Daling misdrijven in Soest met -13%

In de eerste helft van 2016 was er minder criminaliteit in Soest. Vooral op het gebied van bedrijfsinbraken (-68%), autokraken (-16%) en vernielingen (-25%). Ook woninginbraken (-9%), fietsdiefstal (-9%) en huiselijk geweld (-29%) daalden.. Het aantal meldingen van geweldsdelicten (+14%) en jeugdoverlast (+9%) steeg in de eerste helft van 2016. Burgemeester Rob Metz: ‘We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. Daarom ben ik blij met de positieve cijfers, maar we zijn er nog niet’

veiligheidscijfers20161

Woninginbraken
De daling in 2015 zet zich voort in 2016. Door een aantal aanhoudingen door de politie in 2015 konden een aantal woninginbraken worden opgelost en werd de daling verder ingezet. Ook heeft de politie een aantal verdachte personen aangehouden die inbraakmateriaal bij zich hadden. We denken dat dit, samen met de inzet van signaleringsteams, BuurtWhatsApp en Burgernet, meewerkt aan de verdere daling.

Burgemeester Metz: ‘We zijn blij met de daling, maar dat betekent niet dat we nu niets meer hoeven te doen. Woninginbraak blijft een belangrijk speerpunt in ons veiligheidsbeleid. Een woninginbraak wordt aangemerkt als een high impact crime en heeft een grote inbreuk op het veiligheidsgevoel. We zien echter in de veiligheidsmonitor dat het nemen van preventieve maatregelen niet toeneemt. We blijven daarom, naast de repressieve maatregelen, preventief gedrag van bewoners stimuleren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ook als u twijfelt, bel toch de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.’ Verder lezen Persbericht gemeente

Zomervakantie is het insluip- en inbraakseizoen

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-067
19 juli 2016

Zomervakantie is het insluip- en inbraakseizoen

Op vakantie? Of een aantal uurtjes verkoeling opzoeken bij het zwembad?Voor het inbrekersgilde is de zomer het seizoen waar zij redelijk eenvoudig haar slag kan slaan. Ga maar na: openstaande ramen die tijdens het doen van een boodschap niet worden afgesloten. Huizen waar duidelijk te zien is dat de post al een aantal dagen niet van de deurmat is gehaald. Woningen die geen teken van leven tonen. Voldoende aanwijzingen voor ons allemaal dat bewoners niet thuis zijn. En dus kansen voor insluipers en inbrekers om een succesvolle poging te wagen.

Een vreemde die rond heeft gesnuffeld in je privé eigendommen, lades heeft open getrokken en persoonlijke bezittingen meeneemt. Een inbraak gaat je niet in de koude kleren zitten en heeft een enorme impact op bewoners. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. En zelf heeft u ook een belangrijke sleutel in handen om inbrekers én insluipers buiten de deur te houden. Zorg bijvoorbeeld voor goede sloten en sluit –al gaat u maar even weg of naar buiten– ramen en deuren. Kijk wat u nog meer kunt doen op www.politie.nl (onder het kopje Thema’s en dan “Woninginbraak”).

Afspraken met buren
En gaat u voor lange of kortere tijd weg? Spreek dan met de buren af dat zij een oogje in het zeil houden als u er niet bent. Of plaats tijdschakelaars op verlichting en radio, zodat uw woning een bewoonbare indruk maakt. Bij twijfel, bel altijd de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig.

persbericht-soest-voet

Buurtwacht Soest

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via de App attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wil je ook meedoen?

AAN/AFMELDEN


Op deze website kun je informatie vinden over de Buurtwacht groepen. Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van buurtinitiatieven om hun buurt of wijk veiliger te maken.

De WhatsApp-groepen
Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsApp-groep actief zijn. Er zijn al veel groepen actief. Actieve WhatsApp groepen worden gemeld bij gemeente en politie. Soms doet de wijkagent ook mee. Zo kunnen wijkbewoners gericht geïnformeerd worden bij relevante zaken in hun eigen wijk. Doe je ook mee?

Samen voor een veilige woonomgeving