Persbericht gemeente

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-073
1 september 2016 (publicatie 2 september)

Daling misdrijven in Soest met -13%

In de eerste helft van 2016 was er minder criminaliteit in Soest. Vooral op het gebied van bedrijfsinbraken (-68%), autokraken (-16%) en vernielingen (-25%). Ook woninginbraken (-9%), fietsdiefstal (-9%) en huiselijk geweld (-29%) daalden.. Het aantal meldingen van geweldsdelicten (+14%) en jeugdoverlast (+9%) steeg in de eerste helft van 2016. Burgemeester Rob Metz: ‘We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. Daarom ben ik blij met de positieve cijfers, maar we zijn er nog niet’

veiligheidscijfers20161

Woninginbraken
De daling in 2015 zet zich voort in 2016. Door een aantal aanhoudingen door de politie in 2015 konden een aantal woninginbraken worden opgelost en werd de daling verder ingezet. Ook heeft de politie een aantal verdachte personen aangehouden die inbraakmateriaal bij zich hadden. We denken dat dit, samen met de inzet van signaleringsteams, BuurtWhatsApp en Burgernet, meewerkt aan de verdere daling.

Burgemeester Metz: ‘We zijn blij met de daling, maar dat betekent niet dat we nu niets meer hoeven te doen. Woninginbraak blijft een belangrijk speerpunt in ons veiligheidsbeleid. Een woninginbraak wordt aangemerkt als een high impact crime en heeft een grote inbreuk op het veiligheidsgevoel. We zien echter in de veiligheidsmonitor dat het nemen van preventieve maatregelen niet toeneemt. We blijven daarom, naast de repressieve maatregelen, preventief gedrag van bewoners stimuleren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ook als u twijfelt, bel toch de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.’

Bedrijfsinbraken
We zien dat op plaatsen waar samengewerkt wordt tussen politie, gemeente en ondernemers, zoals Bedrijventerrein De Grachten, er geen inbraken zijn geweest in 2015 en ook in de eerste helft van 2016 zijn er geen inbraken te melden. Op 18 mei jl. kreeg het bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-Keurmerk). Het keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Winkeldiefstal
Waren er in de eerste helft van 2015 nog 24 winkeldiefstallen gemeld bij de politie. In de eerste helft van 2016 zien we stijging naar 33 meldingen (38%). We zien dat het hier vooral om diefstal uit supermarkten gaat.

Fietsendiefstal
Het aantal fietsdiestallen daalde van 96 naar 87 (-9%).

Jeugdoverlast
In de eerste helft van 2016 is sprake van een stijging van +9%. Dit is gelijk aan de regionale ontwikkelingen.

Overlast of hinderlijk?
De overlastmelding die de politie kreeg over de eerste helft van 2016 vinden verspreid plaats over de gemeente. In de meeste gevallen trof de politie na een melding geen jeugd meer aan, of was de jeugd makkelijk aanspreekbaar en werden er geen strafbare feiten geconstateerd. Ook krijgt de politie veel meldingen van geluidsoverlast van jongeren vóór 22.00 uur ’s avonds.

Het rondhangen van jeugd in de openbare ruimte kan hinderlijk zijn, maar is niet per definitie overlast. We beschouwen (geluids-)overlast overdag als minder ernstig dan ’s avonds na 22.00 uur.

Burgemeester Metz: ‘De politie belt na het afhandelen van een melding de melder altijd even terug. Daarmee hopen we meer begrip voor ‘rondhangende’ jeugd te krijgen, die wettelijk gezien geen overlast veroorzaken. Ook maakt de politie vaak een praatje met de jeugd die ze aantreffen. Daarmee willen ze de jeugd uit de anonimiteit halen. Het kan bij klagers soms overkomen alsof de politie niets doet, of te soft is, maar op de langere termijn heeft het wel effect. Uiteraard hebben de locaties Smitsweg, het Slangenbosje en het Spelepad onze volledige aandacht. ’

Persoonsgerichte aanpak
De aanpak van jeugdgroepen richt zich voor een groot deel op de individuele groepsleden. Deze jongeren worden met naam en toenaam in beeld gebracht en krijgen een individuele aanpak.

Vernielingen
Het aantal vernielingen daalde in de eerste helft van 2016 met 25%.

Autokraak
Het aantal autokraken daalde in de eerste helft van 2016 met 16 %. Rob Metz: ’Ik ben hier natuurlijk blij mee, maar het blijft belangrijk dat inwoners zich ervan bewust zijn dat ze zelf veel kunnen doen om autokraak te voorkomen. De belangrijkste reden voor autokraak is immers dat er in een auto zichtbaar wat te halen valt (buit). Zorg er voor dat er in de auto niets in het zicht ligt, dan kan het er ook niet worden uitgehaald.’

Geweld
Het aantal geweldsdelicten steeg met +14%. Opvallend is een stijging van het aantal bedreigingen. Waren er in de eerste helft van 2015 nog 24 meldingen, dit aantal steeg in de eerste helft van 2016 naar 38. We zien dat er meer incidenten zijn met verwarde personen (zoals de 30 jarige man die op 20 mei van dit jaar drie personen mishandelde bij de Jumbo in Soest) en dat er in het laatste half jaar vaker over en weer aangifte is gedaan tussen buren en familieleden onderling. We zien geen toename in huiselijk geweld. De gemeente is bezig met een plan van aanpak voor verwarde personen.

Het complete overzicht van de veiligheidscijfers kunt u hier vinden.

persbericht-soest-voet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *