Q&A Pilot aangifte bereid bevorderen in gemeente Soest

9 juli 2018
Begin juli startte de pilot ‘Opnemen van aangifte op locatie’. Bewoners in Soest krijgen de komende maanden de kans om deze thuis te laten opnemen op afspraak. Doel van de proef is het bevorderen van de aangiftebereidheid.

Wat is de aanleiding voor het starten van de pilot?
Uit meting blijkt dat het aantal spontane inloop van publiek en geplande afspraken van aangevers laag is ten opzichte van het aantal uren dat de politiepost in Soest open is. Medewerkers van de afdeling Intake & Service en surveillanten van politie bevestigen dit beeld.

Wat is het doel van de pilot?
Met de pilot wil de politie de aangiftebereidheid in de gemeente Soest bevorderen. Daarbij wordt de dienstverlening naar klanten(aangevers)  toe direct bevorderd, omdat zij de aangifte eenvoudig thuis of op het werk kunnen doen en niet hoeven te reizen.

Hoe lang duurt de pilot?
De pilot loopt van begin juli tot 1 oktober. Daarna volgt een evaluatie.

Hoeveel aangiftes nemen jullie gemiddeld op per dag in de gemeente Soest?
Gemiddeld 2. Het wisselt per dag.

Mogen aangevers die niet in de gemeente Soest wonen aangifte thuis laten opnemen?
Alleen voor de bewoners van de gemeente Soest geldt de pilot voor thuis aangifte opnemen.

Mogen aangevers die niet wonen in de gemeente Soest, maar hier wel werken op de werklocatie de aangifte laten opnemen?
Ja, dat is wel mogelijk

Als aangevers liever geen politie aan de deur willen?
De aangevers kunnen vooraf aangeven of zij een politiemedewerker wel of niet in uniform komt

Op welke momenten is aangifte thuis mogelijk in deze pilotfase?

Maandag tussen 16.00 – 20.00 uur
Woensdag tussen 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Kunnen bewoners niet gewoon aangifte doen via internet?
Dat blijft uiteraard gewoon mogelijk. Echter, niet alle aangiften mogen gedaan worden via de website van de politie. Zo is het niet mogelijk om aangifte via internet te doen als sprake is van aangifte van vermissing of een geweldsdelict. Kijk voor de mogelijkheden op: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Kunnen alle aangiften thuis worden opgenomen?
Voor zware delicten zoals zedenzaken geldt een andere vorm van intake en aangifteproces. De medewerkers van Intake & Service beoordelen per aangifte of de aangifte thuis kan worden opgenomen en nemen hierover contact op met de betreffende aangever voor een afspraak.

Wanneer is de pilot een succes?
Dat zal op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zijn. Alle aangevers die thuis of op de werklocatie in Soest/Soesterberg een aangifte hebben laten opnemen krijgen een enquête formulier om de ervaring van het aangifte proces te toetsen. Ook de intakemedewerkers van politie zullen de ervaringen delen in een eindevaluatie.

Als dit een succes blijkt, wordt dit dan ook bij andere gemeenten ingevoerd?
Op dit moment ligt de focus op Soest en Soesterberg. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan uitbreiding van deze werkwijze bij andere gemeenten zeker een punt van overweging zijn.

Gaat dit ook iets betekenen voor de openingstijden van de politiepost in Soest?
De openingstijden van het politiebureau zijn geen onderdeel van de pilot. Deze blijven tijdens de pilot gehandhaafd. Wel zou het aantal momenten van ‘aangifte thuis opnemen’ uitgebreid kunnen worden. Ook zou het overnemen van de werkwijze naar andere gemeenten een overweging kunnen zijn.

Wat zijn de huidige openingstijden van politiepost Soest?
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Zondag gesloten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *