De Buurtwacht Soest App

24 juli 2018

De Buurtwacht Soest App
Vanaf 5 september 2017 kan de de Buurtwacht Soest App gedownload worden. Nu zijn we ruim 10 maanden verder en zijn er 1380 mensen verspreid over heel de gemeente Soest die zich via de App hebben geregistreerd.

In de App kunnen mensen aangeven voor welke wijken ze alarmberichten als notificatie willen ontvangen. Voor informatie (prikbord) en burgernet zijn aparte groepen aanwezig. Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze notificatie willen ontvangen als er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Gebruikers en wijken
Het aantal personen die de App gebruiken groeit. Ook zonder actieve promotie groeit het aantal gebruikers nog steeds. Hieronder ook een overzicht van de deelnemers over de verschillende wijken. Van 660 gebruikers is het huisadres niet bekend en die zijn in het overzicht dan ook niet opgenomen.

Optimalisatie
Recent voerden we in de App een verandering door. Tijdens de opstart werden er steeds nieuwe modules toegevoegd, waardoor de App door enkele gebruikers als onoverzichtelijk werd ervaren. Afgelopen week is dit gecorrigeerd en het resultaat is er. En met 7 beheerders komt is er geen bericht meer die niet binnen enkele minuten gezien en besproken is. Berichten welke passen binnen de doelstellingen en huisregels van de App worden binnen deze kaders doorgezet als alarmbericht, of later als informatief bericht op het prikbord geplaatst.

De App en de WhatsApp groepen
Nu we enkele maanden verder zijn blijkt de App prima te werken met de WhatsApp groepen. Berichten vanuit WhatsApp groepen worden doorgezet in de App en berichten vanuit de App worden doorgezet in de betreffende WhatsApp groep. Wel wordt de App als preventiemiddel als rustiger ervaren door de personen die de App gebruiken.

Historische meldingen
De App is als medium in tegenstelling tot WhatsApp erg geschikt om berichten en bijbehorende reacties gerangschikt op datum en alarmmelding te bewaren. Het teruglezen van berichten is hierdoor erg eenvoudig. Deze functionaliteit is evenals het prikbord vanwege de privacygevoelige informatie voorbehouden aan deelnemers die bij hun aanmelding behalve hun adresgegevens ook nadrukkelijk instemmen met de privacyverklaring van Buurtwacht Soest. De adresgegevens worden verder niet gebruikt en zijn ook voor andere deelnemers in de App niet zichtbaar. En wil je reageren bij een melding? Dit kan eenvoudig via de reactiemodule waarbij je ook nog een publieke naam (nickname) kunt instellen waarmee je voor andere deelnemers zichtbaar bent.

De Buurtwacht Soest App is te krijgen voor telefoons met een iOS en Android besturingssysteem, te downloaden via de Google Play en Apple store.

Q&A Pilot aangifte bereid bevorderen in gemeente Soest

9 juli 2018
Begin juli startte de pilot ‘Opnemen van aangifte op locatie’. Bewoners in Soest krijgen de komende maanden de kans om deze thuis te laten opnemen op afspraak. Doel van de proef is het bevorderen van de aangiftebereidheid.

Wat is de aanleiding voor het starten van de pilot?
Uit meting blijkt dat het aantal spontane inloop van publiek en geplande afspraken van aangevers laag is ten opzichte van het aantal uren dat de politiepost in Soest open is. Medewerkers van de afdeling Intake & Service en surveillanten van politie bevestigen dit beeld.

Wat is het doel van de pilot?
Met de pilot wil de politie de aangiftebereidheid in de gemeente Soest bevorderen. Daarbij wordt de dienstverlening naar klanten(aangevers)  toe direct bevorderd, omdat zij de aangifte eenvoudig thuis of op het werk kunnen doen en niet hoeven te reizen.

Hoe lang duurt de pilot?
De pilot loopt van begin juli tot 1 oktober. Daarna volgt een evaluatie.

Hoeveel aangiftes nemen jullie gemiddeld op per dag in de gemeente Soest?
Gemiddeld 2. Het wisselt per dag.

Mogen aangevers die niet in de gemeente Soest wonen aangifte thuis laten opnemen?
Alleen voor de bewoners van de gemeente Soest geldt de pilot voor thuis aangifte opnemen.

Mogen aangevers die niet wonen in de gemeente Soest, maar hier wel werken op de werklocatie de aangifte laten opnemen?
Ja, dat is wel mogelijk

Als aangevers liever geen politie aan de deur willen?
De aangevers kunnen vooraf aangeven of zij een politiemedewerker wel of niet in uniform komt

Op welke momenten is aangifte thuis mogelijk in deze pilotfase?

Maandag tussen 16.00 – 20.00 uur
Woensdag tussen 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Kunnen bewoners niet gewoon aangifte doen via internet?
Dat blijft uiteraard gewoon mogelijk. Echter, niet alle aangiften mogen gedaan worden via de website van de politie. Zo is het niet mogelijk om aangifte via internet te doen als sprake is van aangifte van vermissing of een geweldsdelict. Kijk voor de mogelijkheden op: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Kunnen alle aangiften thuis worden opgenomen?
Voor zware delicten zoals zedenzaken geldt een andere vorm van intake en aangifteproces. De medewerkers van Intake & Service beoordelen per aangifte of de aangifte thuis kan worden opgenomen en nemen hierover contact op met de betreffende aangever voor een afspraak.

Wanneer is de pilot een succes?
Dat zal op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zijn. Alle aangevers die thuis of op de werklocatie in Soest/Soesterberg een aangifte hebben laten opnemen krijgen een enquête formulier om de ervaring van het aangifte proces te toetsen. Ook de intakemedewerkers van politie zullen de ervaringen delen in een eindevaluatie.

Als dit een succes blijkt, wordt dit dan ook bij andere gemeenten ingevoerd?
Op dit moment ligt de focus op Soest en Soesterberg. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan uitbreiding van deze werkwijze bij andere gemeenten zeker een punt van overweging zijn.

Gaat dit ook iets betekenen voor de openingstijden van de politiepost in Soest?
De openingstijden van het politiebureau zijn geen onderdeel van de pilot. Deze blijven tijdens de pilot gehandhaafd. Wel zou het aantal momenten van ‘aangifte thuis opnemen’ uitgebreid kunnen worden. Ook zou het overnemen van de werkwijze naar andere gemeenten een overweging kunnen zijn.

Wat zijn de huidige openingstijden van politiepost Soest?
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Zondag gesloten.

Nieuwe functie in WhatsApp

30 juni 2018

Nieuwe functie in WhatsApp

Er is een nieuwe functionaliteit aan WhatsApp toegevoegd. WhatsApp laat met een nieuwe functie alleen beheerders berichten sturen. Deelnemers kunnen een bericht sturen naar de beheerder.

De optie is niet standaard ingeschakeld. Het is maar de vraag of deze functionaliteit bijvoorbeeld voor buurtwacht groepen te gebruiken is. Als de beheerder de nieuwe functie inschakelt, kunnen alleen beheerders berichten sturen. De groepsleden kunnen berichten ontvangen, maar niet rechtstreeks reageren.

Het maakt groepschats interessant voor bijvoorbeeld nieuwsmedia, de onderwijssector of het bedrijfsleven. Zo kunnen mededelingen gedaan worden zonder dat er reacties op komen.

Wijzigingen privacybeleid en huisregels

24 mei 2018
Het privacy statement en de huisregels van Buurtwacht Soest zijn aangepast. Het aanpassen van het privacy statement was nodig i.v.m. de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gelijktijdig hebben we de huisregels aangepast omdat deze onvoldoende aansloten bij de doelen van Buurtwacht Soest.

Zowel de huisregels als het privacy statement zijn met beheerders van Buurtwacht (WhatsApp) groepen in Soest gecommuniceerd. Via de beheerders worden deelnemers op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

TOP overleg

19 mei 2018
Na ruim 2 jaar en 2 maanden vonden we het weer tijd om weer eens goed met elkaar in gesprek te gaan. Beheerders van (WhatsApp) groepen kwamen op 15 mei bij elkaar in het gemeentehuis. En we waren daar niet alleen. Ook de politie en gemeente Soest waren erbij. En met 16 beheerders was er toch echt een serieuze opkomst.

Politie en gemeente waren ook aanwezig. Naar hun eigen zeggen omdat ze het bijzonder op prijs stellen dat bewoners zich zo actief inzetten voor een veilige buurt of wijk. Als burgers zitten we bovenop plaats delict… En met die bewoners, daarmee bedoelen ze toch zeker alle deelnemers van Buurtwachtgroepen en andere initiatieven waarbij bewoners met elkaar hebben afgesproken alert te zijn voor een veilige Buurt.

De politie en de gemeente zijn zich bewust van de voordelen die Buurtwacht Soest groepen bieden. Samenwerking met burgers is ook voor politie van toegevoegde waarde en de Buurtwacht groepen zijn daar een goed middel voor. Natuurlijk moet er nog gewoon 112 gebeld worden bij inbraken etc., maar interactie met burgers bied extra informatie die de politie anders niet of veel later zou krijgen.

Bijzondere en nuttige avond
Buurtwacht als initiatief voor en door burgers, moet laagdrempelig zijn en bijven. De avond gaf zeker ook een goed beeld van de diversiteit binnen Soest. Elke inwoner van onze gemeente moet tenslotte kunnen aansluiten. De diversiteit werd zichtbaar door de diversiteit aan meningen tussen de beheerders. Bijzonder dat veel verschillende meningen op één avond besproken konden worden, waarbij iedereen voldoende gelegenheid kreeg om een eigen punt toe te lichten. En punten waren er genoeg. Voor elk onderwerp is gezocht naar de meest praktische en laagdrempelige oplossing.

Stille groepen of actieve groepen? Is het één beter dan het ander? Het gaat om de beleving bij de deelnemers en om het resultaat. De drempel om berichten te melden moet laag blijven, maar we werden het er wel over eens dat reacties vaak het gevoel geven dat WhatsApp groepen soms als druk ervaren worden. Maar wat zeggen de huisregels daar dan van? Mag je de groep alleen maar gebruiken als je ook de politie hebt gebeld? Zijn er dan geen situaties waarbij je de groepen toch kunt gebruiken zonder dat je de politie gebeld hebt? Natuurlijk wel. De huisregels worden daarom op dit moment herschreven en binnenkort publiceren we mogelijk een nieuwe versie. Een lagere drempel om relevante zaken te melden, en meer duidelijkheid om reacties tot een minimum te beperken.

Nog veel andere zaken zijn besproken en die zullen we hier niet allemaal delen. Privacy van deelnemers, toevoegen van nieuwe deelnemers, verwijderen van deelnemers, de website, de Buurtwacht Soest App, nieuwsbrieven, etc. De avond was nuttig en zeker niet alleen om de inhoud. Het was een goed moment om elkaar als beheerders eens te ontmoeten. WhatsApp is prima, maar er gaat niks boven een goed gesprek.

Reageren

15 april 2018
Wat kun je zelf doen?
Je bent getuige van een verdachte situatie. De politie is al gebeld en via de App zijn de mensen in de buurt geïnformeerd. Dan is het afwachten, of kunnen we als buurt nog iets doen?

Je kunt reageren, maar alleen als dit veilig kan. Maar wat bedoelen we met reageren? Met reageren bedoelen we niet dat we via de App allemaal vooronderstellingen gaan delen, of onze frustratie met de buren gaan delen over de brutaliteit van de daders. Een stroom aan overbodige berichten doet geen goed aan de overzichtelijkheid van de feiten in de App. De App komt pas weer in beeld als er nieuwe feiten gemeld kunnen worden die relevant zijn. Maar, wat bedoelen we dan wel?

Reageren
Reageer, bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dan om de plannen van de verdachte persoon te verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als dit veilig en zonder risico’s kan. Dit is de formele tekst, maar wat kun je nu zelf doen?

  • Wees alert, of je nu thuis bent, binnen of buiten. Ook als je binnen bent kun je de straat voor je huis wat extra in de gaten houden.
  • Ga als je gelegenheid hebt en dit veilig kan naar buiten en laat je zien. Alleen al je aanwezigheid is een signaal aan de omgeving dat de buurt alert is.
  • Meld verdachte situaties of nieuwe feiten direct via de App. Houd het bij de feiten, want de groep moet juist op dit moment beschikbaar blijven voor relevante informatie. En de melder kan via de App de berichten van buren lezen en kan die doorgeven in het contact dat er is met de politie.
  • Het aanspreken van een verdachte persoon kan interessante nieuwe feiten opleveren. Zoals hoe die persoon reageert, hoe de persoon eruit ziet, de manier van spreken, etc. En je voorkomt er mee dat de persoon zijn activiteiten voortzet. Maar wees je wel bewust van mogelijke risico’s. Soms is het beter de komst van politie af te wachten en politie te informeren over je bevindingen, bijvoorbeeld als je ze in een auto hebt zien stappen door voertuiginformatie zoals merk/type/kleur en kenteken en aantal inzittenden aan de politie te verstrekken.

Oproep
Is er in de buurt een verdachte situatie of heeft er een misdrijf plaatsgevonden? Misschien heb je het zelf gezien, of kreeg je een bericht via de App… Dan is de oproep om extra alert te zijn. De persoon die de melding geplaatst heeft is de potentiële daders mogelijk al uit het oog verloren. Reageer dus als dit veilig kan.

Sta klaar voor je buren. De volgende keer zijn ze er voor jou.
Dit is de R van Reageren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Appen

7 april 2018
Deel je melding met de buurt
Deel direct nadat je de politie hebt gebeld je bericht met je buurt. Terwijl de politie onderweg is, zijn er in je omgeving mensen die na je bericht extra alert zullen zijn. Hierdoor zijn er ineens veel ogen en oren en is het goed mogelijk dat er anderen zijn die kunnen helpen.

De tweede stap bij een verdachte situatie: Deel je melding met de buurt. Via een WhatsApp groep, of de Buurtwacht Soest App.

Meld in je bericht dat de politie al is gebeld. En geef een duidelijke omschrijving van de situatie, tijdstip, locatie, signalement… alle informatie is belangrijk.Beschrijf de situatie en geef indien mogelijk ook een signalement van de dader(s). En heb je foto’s? Stuur die dan mee.

Oproep
Ben je getuige van een verdachte situatie en heb je de politie gebeld? Vergeet niet om de melding ook direct met je buren te delen. Wacht daar niet mee, want de eerste minuten kunnen belangrijk zijn. Terwijl de politie nog onderweg is kun je de buurt al via de App op de hoogte brengen. Dit is de A van Appen. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Hoe deel je een bericht via de App?
Via de App deel je informatie met je buren. Wees in je bericht volledig en blijf bij de feiten en deel zaken die je daadwerkelijk hebt geconstateerd. Een verdacht persoon is niet op voorhand al schuldig en discrimineer niet in je bericht. Een foto meesturen, dat mag in een besloten (WhatsApp) groep. Maar stuur een foto niet door buiten de groep en publiceer die niet op een open internet pagina. Als een bericht of foto persoonskenmerken of voertuiggegevens bevat, dan kun je die in een besloten groep van Buurtwacht Soest delen, maar beschuldig niemand in een bericht. Door bij daadwerkelijke constateringen te blijven en die te benoemen, is een boodschap over het algemeen duidelijk genoeg.

Het is niet toegestaan om een foto die gegevens over personen bevat en die je via een besloten Buurtwacht Soest omgeving hebt ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.

Alarmeren

31 maart 2018
Alarmeer direct bij verdachte situaties of personen
Tijdens een ‘rondje om’, ben je niet altijd bewust bezig met veiligheid. Toch kun je zomaar getuige zijn van een verwachte situatie. Een auto die al een paar keer voorbij is gereden, een voorbijganger die tijdens het groeten wegkijkt, maar wel heel veel interesse heeft in andere details in de omgeving. Of je bent thuis en wanneer nadat je de deur opent op het geluid van de bel, krijg je een onduidelijk verhaal te horen. Wat wil die persoon eigenlijk?

De eerste stap bij een verdachte situatie: Bel direct de politie. Bij spoed 112, of voor minder urgente gevallen 0900-8844.

Beschrijf de situatie en geef indien mogelijk een signalement van de dader(s). Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de persoon van top tot teen. En ben je in een gelegenheid om een foto te maken, laat dit dan niet achterwege.

Oproep
Ben je getuige van een verdachte situatie? Bel altijd eerst de politie! Soms twijfel je en kom je pas later tot het besef dat je beter de politie had kunnen bellen. Twijfel niet, maar bel altijd als je een verdachte situatie of persoon ziet. Bij 0900-8844 worden ze echt niet boos op je als ze één keer vaker gebeld worden en bij spoed bel je natuurlijk gewoon 112. Jouw telefoontje is soms het begin van een oplossing. En Buurtwacht groepen zijn geen vervanging van de politie, dus informeer altijd eerst de politie. Dit is de A van Alarmeren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Signaleren

25 maart 2018
Zomertijd
Vandaag is de zomertijd weer ingegaan. In de avonden blijft het steeds langer licht en dat is goed nieuws.

Al vanaf januari hebben we in onze gemeente last van personen die het nodig vinden om onze huizen met tandenstokers te markeren. Zogenaamd ongemerkt gaat deze persoon onze wijken door en plaatst overdag of ’s avonds een kleine markering, vaak in de vorm van een tandenstoker, op onze huizen of deuren. Op een later moment, overdag, ’s avonds of ’s nachts, volgt vaak een inbraak.

Oproep
Ook nu het zomertijd is de oproep om ’s avonds wat vaker een rondje te lopen. Houd de gordijnen open, zodat je ook als je binnen bent kunt zien wat er buiten gebeurt. Dit is de S van Signaleren. Help je ook mee onze buurt veilig te houden?

Signalement
Een signalement geven is niet zo heel moeilijk, maar vaak vergeet je om nog even goed naar een persoon te kijken. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op:

  • Haarkleur / kapsel / hoofddeksel
  • Specifieke kenmerken (bril, baard, huidskleur, etc)
  • Jas
  • Broek
  • Schoenen
  • Auto (merk, type, kleur, kenteken)

1100 Registraties voor de Buurtwacht Soest App

14 maart 2018

Buurtwacht Soest App
Op 22 januari melden we dat de App 1189 keren is gedownload. Inmiddels is dit verder gestegen tot over de 2000. Via dit korte nieuwsbericht een update hierover.

De App is nu 2000 keer gedownload en er zijn ruim 1100 mensen, verspreid over heel de gemeente Soest, die zich via de App hebben geregistreerd. De helft hiervan zijn geverifieerde deelnemers, wat betekend dat ze zich hebben aangemeld voor toegang tot de deelnemersomgeving in de App.

In de App kunnen mensen aangeven voor welke wijken alarmberichten worden ontvangen. Voor berichten met een informatieve strekking is een prikbord aangemaakt, waarvoor gebruikers zelf kunnen bepalen of ze notificatie willen ontvangen als er een nieuw bericht op wordt geplaatst. Alarmmeldingen van deelnemers komen (als deze door beheerders worden doorgestuurd) als alarmmelding binnen bij de gebruikers van de App. Regelmatig zijn alarmmeldingen die gebruikers via de App melden informatief bedoeld, of bevatten informatie over zaken die al in het verleden hebben plaatsgevonden. Omdat deze informatie toch nuttig is voor veel deelnemers kunnen deelnemers ook meldingen die niet worden doorgestuurd als alarmbericht teruglezen. Bij informatieve berichten volgt dus geen alarmmelding.

De Buurtwacht Soest App is te krijgen voor telefoons met een iOS en Android besturingssysteem, te downloaden via de Google Play en Apple store.