Persbericht gemeente

soestlogo

PERSBERICHT

25 januari 2018

Fors minder inbraken

In 2017 was er weer minder criminaliteit in Soest. Vooral op het gebied van bedrijfsinbraken (-38%), fietsendiefstal (-23%), woninginbraken (-24%) en jongerenoverlast (-19%) zie we ten opzichte van 2016 een daling. Ook woninginbraken (-12%), geweld (-11%) en autokraak (-10%) daalden. Bij winkeldiefstal (+10%) en zakkenrollen (+5%) en huiselijk geweld (+ 4%) zien we een stijging.Burgemeester Rob Metz: ‘Het is gelukt om de dalende trend die is ingezet voort te zetten. Met name op het gebied van inbraken en jongerenoverlast is er afgelopen jaar, dankzij het vele werk van politie, boa’s en andere partners, een goede slag geslagen. Daar gaan wij ook dit jaar weer onze uiterste best voor doen’

 

Woninginbraken
De daling in 2016 zet zich voort in 2017 van 219 naar 166 (-24%). Met name de arrestaties die door de politie zijn verricht in augustus 2017 hebben hier aan bijgedragen. Burgemeester Metz: ‘Het oprollen van de inbrekersgroep heeft een groot effect gehad op het aantal inbraken, maar nog meer heeft dit het signaal afgegeven dat misdaad niet loont. Ik was dan ook buitengewoon content dat na de arrestaties het aantal woninginbraken kelderde. Bel dus altijd 112 als u verdacht gedrag ziet en zorg ervoor dat u foto’s heeft van waardevolle bezittingen en serienummers opschrijft van bijvoorbeeld uw laptop of tablet.’

Jongerenoverlast
Jongerenoverlast was ook het afgelopen jaar een bekend aandachtspunt. De eerste resultaten laten zich nu zien. Het aantal meldingen daalde van 697 naar 562, terwijl regionaal het aantal meldingen gelijk is gebleven. Metz: ’Dat is reden om optimistisch te zijn, maar er is nog veel werk te verrichten. Op diverse plaatsen kampen inwoners met jongerenoverlast. Daar blijven wij op inzetten, samen met onze partners.’

Openlijke geweldpleging
Naast de goede cijfers valt het op dat het aantal meldingen openlijke geweldpleging fors is toegenomen van 4 naar 15. Het gaat hier echter ook om meerdere aangiften bij hetzelfde incident, waardoor het beeld is vertekend.

Winkeldiefstal
Net als vorig jaar is het aantal diefstallen toegenomen, zij het in mindere mate. Vorig jaar nam het aantal toe met 49%, dit jaar met 10%. Naast een betere beveiliging, loont het ook daders een winkelverbod op te leggen.

Huiselijk geweld
Het aantal meldingen van huiselijk geweld is toegenomen van 50 naar 52 en zorgt voor een percentuele toename van 4%. Er is geen eenduidige oorzaak voor deze toename.

Autokraak
Het aantal autokraken daalde in 2017 met 10%. Ondanks dat er een daling is, valt op dat mensen de laatste periode weer slordiger worden in het zichtbaar achterlaten van waardevolle spullen.

persbericht-soest-voet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *