Persbericht gemeente

soestlogo

PERSBERICHT

 
16-004
14 januari 2016

Veiligheidscijfers 2015 – samenwerken loont

Burgemeester Rob Metz: ‘We zien dat de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners succesvol is. Inwoners nemen bijvoorbeeld steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van een inbraak in hun woning. En we zien steeds meer initiatieven ontstaan, zoals de buurtwhatsappgroepen. Deze week en volgende week worden in Soest en Soesterberg nog meer whatsappborden geplaatst.’

veiligheidscijfers2015

 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is gedaald. Afgelopen jaar werd 249 keer aangifte gedaan van een woningbraak. In de hele gemeente Soest werd 96 keer een poging gedaan en 153 keer daadwerkelijk ingebroken. In 2014 werd er 336 keer aangifte gedaan (120 pogingen en 216 geslaagde inbraken).

Door een aantal aanhoudingen door de politie in het eerste half jaar van 2015 konden een aantal woninginbraken worden opgelost en werd de daling verder ingezet. In het driehoeksoverleg, het overleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie (OM) en Politie, is prioriteit gegeven aan het terugbrengen van het aantal inbraken. En zijn er afspraken gemaakt over de inzet van capaciteit en de gezamenlijke inspanningen.

Digitaal Opkopersregister
Het Digitale Opkopers Register (DOR) (een variant op stopheling.nl) is een belangrijk middel tegen heling om de afzetmarkt van gestolen goederen te verkleinen en daarmee ook het aantal woninginbraken terug te dringen.

Alle opkopers in de gemeente Soest zijn vanaf 1 november 2015 aangesloten bij dit register.

Burgernetmail
Met de inzet van Burgernetmail na een woninginbraak wordt de kans vergroot op het opsporen van de daders. Burgernetdeelnemers krijgen een mail als er in een straal van 300 meter rond hun huis is ingebroken. De mail bevat enerzijds preventietips en vraagt anderzijds om informatie van de burger die van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek.

Besmettingsbrieven
Inbrekers slaan na een geslaagde inbraak vaker toe in dezelfde buurt. Om dat te voorkomen stuurt de gemeente zogenaamde besmettingsbrieven naar de naaste buren van een woning waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel van deze brieven is mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen (met een VVV-bon voor een deel van de kosten).

Beroep op inwoners
Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie blijven dus onverminderd hard aan de slag om woninginbraken integraal en gericht aan te pakken, zowel preventief als repressief. Maar de overheid kan het niet alleen. Rob Metz: ’Ik doe een beroep op inwoners om alert te blijven. Neem preventieve maatregelen om inbraak te voorkomen en bel 112 bij verdachte situaties/personen. Ik ben ook erg blij met de Buurtwhatsappgroepen. Door gericht samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat het aantal woninginbraken blijft dalen.’

Inwoners kunnen op geefinbrekersgeenkans.nl en maakhetzeniettemakkelijk.nl zien wat zij zelf kunnen doen om woninginbraak te voorkomen (o.a. preventiemaatregelen in en rond het huis). Daarnaast vragen we inwoners zich aan te melden bij burgernet.

Bedrijfsinbraken
Ook bedrijfsinbraken hebben onze nadrukkelijke aandacht. Ook hier zien we dat op plaatsen waar samengewerkt wordt tussen politie, gemeente en ondernemers, zoals Bedrijventerrein De Grachten, er geen inbraken zijn geweest in 2015. Op plaatsen waar dat (nog) niet het geval is, is er sprake is van een toename. Waren er in 2014 nog 63 inbraken, in 2015 waren het er 103.

Bedrijfsinbraken omvat onder andere: diefstal in/uit winkel, diefstal in/uit bedrijf/kantoor, diefstal in/uit sportcomplex, diefstal in/uit hotel/pension, etc. Het aantal winkeldiefstallen is gedaald. Waren het er in 2014 nog 55, in 2014 werden er 47 geregistreerd. Zeker op dit gebied kan samenwerking het verschil maken.

Fietsendiefstal
Hoewel het aantal fietsendiefstallen landelijk is gestegen, is er in Soest een lichte daling. Was er het eerste half jaar van 2015 nog een stijging, in de tweede helft van het jaar zien we een daling. In 2014 waren er 177 fietsen gestolen en in 2015 waren dat er 163. Het komt nog te vaak voor dat fietsen niet worden afgesloten of slechts met een enkel (hoef-)slot worden afgesloten. Ons advies is dan ook nog steeds om fietsen te bevestigen aan een vast voorwerp met een kabelslot. De politie zet regelmatig lokfietsen in.

Landelijk is sprake van een stijging. Er is sprake van gerichte inbraken bij fietshandelaren waarbij bepaalde merken buit worden gemaakt. Ook constateren verzekeraars landelijk een toename van het aantal gestolen e-bikes en worden de diefstallen landelijk in georganiseerd verband gepleegd (georganiseerde criminaliteit).

Jongerenoverlast
De afgelopen periode is de stijging van het aantal meldingen van jeugdoverlast al regelmatig in de pers geweest. In het afgelopen jaar zijn er bij de politie 638 meldingen gedaan, ten opzichte van 516 in dezelfde periode in 2014. We zien ten opzichte van het eerste half jaar van 2015 in de tweede helft een lichte daling.

Wij vragen bewoners overlast van de jeugd actief te melden en te blijven melden over een langere periode. Dit kan een verklaring zijn van het hogere aantal meldingen dat de politie hierover heeft binnen gekregen. Inherent aan een stijging van het aantal meldingen jongerenoverlast is ook een stijging van het aantal vernielingen (365 in 2015, ten opzichte van 276 in 2014).

Niet alle overlast wordt door de bij ons bekende jeugdgroepen veroorzaakt, ook uitgaanspubliek kan voor overlast zorgen. De gemeente Soest kent drie hinderlijke jeugdgroepen. De jongeren die tot deze groepen behoren zijn in beeld en daarbij wordt per groep voor een gerichte aanpak gekozen. De gemeente, Politie, BOA’s en het jongerenwerk Balans werken samen. De aanpak is gericht op de totale groep en in sommige gevallen is er een individuele benadering noodzakelijk. Het jeugdteam van de gemeente Soest is betrokken bij de individuele aanpak.

De aanpak van jongerenoverlast is een combinatie van maatregelen van een groepsgerichte (zoals inzet van jongerenwerk), domeingerichte (zoals het plaatsen van verlichting, of het bieden van buurtbemiddeling) en individueel gerichte aanpak (een traject op maat). De ouders van de overlast gevende jongeren worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Rob Metz: ’Wij zijn op allerlei manieren bezig om de overlastproblematiek aan te pakken, maar dat kunnen wij niet alleen. Niet alles ligt binnen onze invloedsfeer. Wij hebben daar de jongeren zelf, maar vooral ook de ouders bij nodig. Uiteindelijk ligt bij hen de verantwoordelijkheid. Gelukkig zien we dat de verantwoordelijkheid vanuit de samenleving op diverse plaatsen wordt opgepakt, bijvoorbeeld door buurtvaders in Smitsveen, of het burgerinitiatief. Ook hier blijkt weer dat wanneer we samenwerken er minder overlast is.’

Aandachtspunt: communiceren over overlast door jeugdgroepen
Door criminologen wordt nadrukkelijk geadviseerd in de communicatie over aantallen (geprioriteerde) jeugdgroepen geen van die groepen specifiek te duiden met bijvoorbeeld een naam, bijnaam en/of locatie. De ervaring leert dat dit statusverhogend werkt voor betreffende groepen waardoor onbedoeld de problematiek wordt verergerd (aanzuigende werking).

Autokraak
Het aantal autokraken in 2015 (223) zit weer bijna op het niveau van 2012 (262) en 2013 (254). In 2014 waren er 165 autokraken. We zullen dit jaar meer aan voorlichting doen om inwoners bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om autokraak te voorkomen.

De belangrijkste reden voor autokraak is dat er in een auto zichtbaar wat te halen valt (buit). De zuignap-afdruk van een navigatiesysteem op de voorruit is voor autokrakers soms al genoeg om in te breken. Als er in de auto niets in het zicht ligt, kan het er ook niet worden uitgehaald.

Tips om autokraak te voorkomen:

  • Sluit altijd de auto af: de ramen, het open dak, de portieren en het kofferdeksel.
  • Leg geen waardevolle spullen onder de bank.
  • Laat nooit uw jas in de auto liggen: dieven gaan ervan uit dat er iets te halen valt.
  • Laat ook niets in de kofferruimte achter. Ook deze plaats laten criminelen niet ongemoeid.
  • Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet af.
  • Registreer merk, serie en typenummer van uw autoradio, navigatiesysteem, cd-speler, speakers, autotelefoon en andere waardevolle bezittingen.
  • Parkeer zo veel mogelijk op verlichte plaatsen, zodat de auto in het zicht staat.
  • Ets uw navigatiesysteem (etsen is: permanente markering aanbrengen). Met stickers op uw ruiten kunt u laten zien dat het systeem is gemerkt.

We vragen inwoners alert te zijn en als ze personen verdacht rond auto’s zien lopen of in auto’s zien gluren en direct alarmnummer 1-1-2 te bellen.

Doe altijd aangifte!
Ook is het belangrijk als de auto gekraakt is altijd zo snel mogelijk aangifte bij de politie te doen. Daardoor kan de politie nog gerichter daders opsporen.

 

persbericht-soest-voet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *