Wijzigingen privacybeleid en huisregels

24 mei 2018
Het privacy statement en de huisregels van Buurtwacht Soest zijn aangepast. Het aanpassen van het privacy statement was nodig i.v.m. de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gelijktijdig hebben we de huisregels aangepast omdat deze onvoldoende aansloten bij de doelen van Buurtwacht Soest.

Zowel de huisregels als het privacy statement zijn met beheerders van Buurtwacht (WhatsApp) groepen in Soest gecommuniceerd. Via de beheerders worden deelnemers op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Veranderingen Huisregels
Hieronder de belangrijkste verschillen voor de huisregels. Wil je de oude tekst nog eens doorlezen? Dat kan hier.

 • De minimumleeftijd van 18 jaar is uit de huisregels verwijderd. Beheerders kunnen bepalen of een deelnemer toegevoegd kan worden. Bovendien zijn er al leeftijdscriteria gesteld aan het gebruik van WhatsApp en de Buurtwacht Soest App. Het afzonderlijk stellen van een minimumleeftijd is hiermee overbodig geworden.
 • De eis dat deelnemers moeten wonen in de wijk of buurt waar de groep actief is, is uit de huisregels verwijderd. Beheerders kunnen natuurlijk nog steeds om je adres vragen en toevoeging weigeren.
 • De expliciete tekst om de Buurtwacht groep volgens SAAR te gebruiken (signaleer, alarmeer, app en reageer) is uit de huisregels verwijderd. De SAAR methode zorgde in voorkomende gevallen voor een drempel om de App te gebruiken.
 • De App is nog steeds geen vervanging van de officiële hulpdiensten, maar kan ook gebruikt worden als er naar je eigen oordeel nog geen aanleiding is geweest om de hulpdiensten te waarschuwen.
 • De drempel om de groepen te gebruiken om zaken te melden is verlaagd. Alle feiten die bijdragen en passen bij het doel van Buurtwacht Soest en ook voor deelnemers in de groep relevant is, kunnen gedeeld worden.
 • Er is een toevoeging gemaakt welke berichten niet wenselijk zijn, zoals persoonlijke meningen, duimpjes, smileys, discussies, kettingberichten, hoax berichten, via-via berichten, of meldingen die geen betrekking hebben op de fysieke woonomgeving.
 • Toegevoegd is dat reacties beperkt moeten worden tot de meest noodzakelijke. Reacties zorgen vaker voor onrust in de groep dan de oorspronkelijke melding.
 • De manier van omgang met elkaar, waaronder handreikingen mbt respect en privacy zijn opgenomen als onderdeel van de huisregels. Zo is er een verbod toegevoegd om kritiek te uiten richting andere deelnemers.

De rode draad zoals beheerders die met elkaar afspraken voor het gebruik van de Buurtwacht groepen is dat er meer ruimte mag zijn om zaken te melden. Daartegenover staat dat er best wat terughoudender omgegaan mag worden met reacties in de groep. Lang niet altijd dragen reacties bij aan het doel van het bericht.

Veranderingen in het privacy statement
Hieronder de verschillen tussen het privacy statement d.d. 14 april 2018 en het nieuwe privacy statement d.d. 24 mei 2018. Wil je de oude tekst nog eens doorlezen? Dat kan hier.

Gesteld kan worden dat de tekst van het privacy statement voor veel deelnemers nieuw is, maar de werkwijze blijft onveranderd. Beheerders van WhatsApp groepen beheren hun eigen groepen. Er is geen centrale administratie en de website is slechts een ‘vangnet’ om nieuwe deelnemers te helpen om de juiste groep te vinden en informatie te geven over het initiatief Buurtwacht Soest.

Deelnemers die zich hebben aangemeld voor 14 april 2018
Voor deelnemers welke zich voor 14 april 2018 via de website hebben aangemeld is de tekst van het privacy statement nieuw, maar ook deze deelnemers hebben bij hun aanmelding via de website ingestemd met de regels zoals die destijds zijn vastgelegd in de spelregels (momenteel bekend als huisregels). De oorspronkelijke tekst van de huis/ of spelregels kun je hier vinden.

Personen welke zich in het verleden via de website hebben aangemeld hebben via het aanmeldformulier ingestemd dat hun gegevens (adres, e-mail en telefoonnummer) bekend werden bij de beheerder van de betreffende WhatsApp groep, alsook dat hun mobiele telefoonnummer zichtbaar wordt in de groep van hun keuze.

In het privacy statement zijn meer zaken omschreven, dan zoals die voorheen waren opgenomen in de huis/ of spelregels. Omdat we geen centrale administratie met persoonsgegevens van deelnemers bijhouden en we dus geen persoonsgegevens in beheer hebben, heeft de wijziging van het privacy statement geen invloed op personen die in het verleden gebruik gemaakt hebben van deze website om zich aan te melden. Als extra toevoeging op deze website, en gedreven door wetgeving die aangeeft dat deelnemers zich moeten kunnen afmelden op eenzelfde manier als hoe ze zich destijds hebben aangemeld, is de website uitgebreid met de mogelijkheid om je ook te kunnen afmelden. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen moeten we eenmalig je gegevens die je via de website opgeeft verwerken en je afmelding doorsturen naar de beheerder van je groep. Daarvoor vragen we je in te stemmen met de vigerende tekst van het privacy statement.

De tekst van het geldende privacy statement kun je hier lezen.

Deelnemers die zich hebben aangemeld op of na 14 april 2018
Na 14 april is er niet veel veranderd. De tekst is wel een aantal punten veranderd:

 • Personen van 16 jaar en ouder kunnen zich nu via de website aanmelden. De leeftijdsgrens is verlaagd van 18 naar 16 jaar, zodat er een betere aansluiting is bij de diensten en functionaliteiten van WhatsApp.
 • Het gebruik van de afzonderlijke WhatsApp groepen valt buiten het beheer en verantwoordelijkheid van de beheerder van de website, aangezien deze groepen op zichzelf staan, decentraal zijn opgezet en via de website dus geen centrale administratie wordt bijhouden. Elke beheerder voert een eigen administratie en is daarvoor verantwoordelijk.
 • Deelnemers geven hun instemming op het delen van informatie met de beheerder(s) van de WhatsApp groep van hun keuze (dit is altijd al zo geweest) zodat ze hieraan kunnen worden toegevoegd.
 • Het beheren en/of verwerken van persoonsgegevens van deelnemers van WhatsApp groepen valt buiten de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website buurtwachtsoest.nl. Voor het eenmalig verwerken van je gegevens om deze door te kunnen sturen is het nieuwe privacy statement opgesteld, welke je hier kunt vinden.